News box

  • 17-11-2017

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uruchomiliśmy indywidualne rachunki bankowe celem dokonywania  płatności podatków i opłat lokalnych:
- podatek od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
- podatek od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych,
- podatek rolny i podatek leśny dla osób fizycznych i prawnych,
- opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dokonywanie wpłat przez Państwa na indywidualne rachunki bankowe pozwoli na:
-usprawnienie ewidencji księgowania  wpłat,
-wyeliminowanie ewentualnych błędów przy księgowaniu Państwa wpłat.
 
Liczymy, że nowe rozwiązanie, usprawni czas księgowania Państwa wpłat a termin księgowania przyczyni się do jeszcze lepszej obsługi np. wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych .
Informujemy również, że zostało wyodrębniono konto do dokonywania wpłat opłaty skarbowej: 95 10205402 0000 0402 0374 1675 .
UWAGA!!!
Istnieje możliwość dokonywania płatności  w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach kartą płatniczą bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją