News box

  • 10-01-2018

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ OGRZEWANIA W 2018 r.

   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia finansowego na wymianę urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej 80 % lub użytkowanych dłużej niż 10 lat na urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną, w tym pompy ciepła  mogą złożyć wniosek w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.
   Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca - wejście B (biuro podawcze) Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5.
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW
   Wszystkie zasady przyznawania dofinansowania do wymiany systemu grzewczego można znaleźć w regulaminie udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 68 470 83 69 lub 68 470 82 91.
Regulamin oraz wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie objęte dofinansowaniem dostępne są do pobrania poniżej:

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki