News box

  • 24-01-2018

Rozpoczęliśmy rok pełen inwestycji „Rewitalizacja zespołu pałacowo-folwarcznego”.

Najwyższy w historii budżet 2018 - 168 milionów złotych. Rekordowe pozyskanie środków zewnętrznych - około 32 miliony złotych. W tym roku wydatki na inwestycje to kwota około 31 milionów złotych. Będziemy Państwu prezentować planowane inwestycje na rok 2018.
To czwarta z nich: Rewitalizacja Zespołu Pałacowo- Folwarcznego w Żarach
Realizacja zadania rozłożona na dwa lata - planowany termin zakończenia prac czerwiec 2019.
Planowana kwota to około 7,8 mln złotych.
Dofinansowanie 85% -  to jest około 6,6 mln złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją