News box

  • 08-01-2020

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny

W żarskim ratuszu podpisane zostało Porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 - 2027. W ramach dotychczasowego Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano dwie drogi ul. Rzemieślnicza i Handlowa, postawiono nowe wiaty przystankowe, Centrum Przesiadkowe przy ul. Ułańskiej oraz prowadzony był projekt oświatowy.
                 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją