Przeterminowane leki

  • 15-07-2014

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

ZBIÓRKA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
 
Zbiorka przeterminowanych leków, której organizatorem jest Urząd Miejski w Żarach, ma na celu ograniczenie ilości przeterminowanych lekarstw, pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych, wyrzucanych na składowisko odpadów bądź trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany. W tym celu zakupiono 23 pojemniki, które umożliwią mieszkańcom miasta Żary pozbywanie się leków przeterminowanych w sposób niezanieczyszczający środowisko. Zbiorka przeterminowanych leków jest nieodpłatna. Na zlecenie Urzędu Miasta Żarach  uprawniona firma będzie odbierać zebrane w pojemnikach  medykamenty i przekazywać je do utylizacji.
 
Załącznik:
Wykaz punktów, w których można zostawić przeterminowane leki.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją