PATRONATY HONOROWE

  • 06-05-2016

Lubuska Synergiczna Koncepcja Innowacyjnych Produktów w Branży Budowlanej

"Fundacja "Przedsiębiorczość" w Żarach zaprasza na wydarzenie gospodarcze: Inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego pn: Lubuska Synergiczna Koncepcja Innowacyjnych Produktów w Branży Budowlanej, które odbędzie się 12 maja 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Żarach.
                Wydarzenie poświęcone jest MŚP z branży budowlanej z województwa lubuskiego, celem przedstawienia innowacyjnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem synergicznej koncepcji badania, nauki, rozwoju oraz przybliżenia firmom możliwości pozyskania dofinansowania w ramach konkursu RPO Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1  Badania i innowacje oraz 1.5.1 Rozwój sektora MŚP.
Prelegentami konferencji będą: broker innowacji, prezentujący nowe inteligentne rozwiązania  w branży budowlanej, oraz praktycy zajmujący się wdrażaniem i komercjalizowaniem innowacji.
Podczas wydarzenia gospodarczego, przedsiębiorcy pozyskają wiedzę nt,. możliwości wsparcia procesu patentowania produktów i usług oraz nabywania własności intelektualnych.
Ponadto zainteresowane firmy, będą mogły nawiązać współpracę i skorzystać z usług Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii. Spotkanie to również możliwość pozyskania ważnych kontaktów, sprzyjających rozwojowi firmy  w nowym okresie programowania oraz informacji o dostępnych środkach,  adresowanych do mikro, małych     i średnich przedsiębiorstw z woj. lubuskiego.
 
Firmy z województwa lubuskiego, chcące wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego w załączniku i na stronie www.fundacja.zary.pl do 10.05.2016r.
Osoba do kontaktu: Karolina Bujak, e-mail: e-mail, tel: +48 533 399 391+48 533 322 618.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki