Odpowiadamy Mediom

  • 01-08-2017

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 12 lipca 2017 dotyczy organizacji pracy szkół na nowy rok szkolny 2017/18.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 12.07.2017r. (godz. 15:46)
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 27.07.2017r. (14:26)
1.Czy po wprowadzeniu reformy oświaty, konieczne będą zwolnienia w miejskich szkołach? Nie tylko nauczycieli, ale też wśród pozostałych pracowników szkół.
Zwolnionych zostaje po 1 nauczycielu w Szkole Podstawowej 1 i Gimnazjum nr 1, 0,5 etatu pracownika administracji i 1 pracownik obsługi w Gimnazjum 2. 
2.Czy są od września planowane redukcje godzin dla nauczycieli (np. zmniejszenia wymiaru   Nie
3. Ilu nauczycielom nie przedłużono umów, które mieli na czas określony? Z 1- n-lem logopedą w SP1 wygasa umowa.
4. Czy potrzebna jest rezerwacja pieniędzy z budżetu na odprawy dla nauczycieli? Jeżeli tak, to jaka jest to łączna kwota? Na chwilę obecną na odprawy wydano 54 tys. złotych
5. Czy gmina poniesie jakieś koszty przez to, że od września nie będzie gimnazjów, tylko oddziały gimnazjalne w podstawówkach?
Pomoce dydaktyczne zakupowane będą sukcesywnie do szkół w szczególności do Szkoły Podstawowej 2 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Część szkół korzystać będzie z pomocy dydaktycznych gimnazjum.
6. Czy do którejś ze szkół trzeba było dotrudnić nauczycieli do przedmiotów, których uczniowie będą się uczyć od klasy siódmej? Jeżeli tak, to jakich i ilu?
Nauczyciel geografii ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 uzupełnia etat w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 3  nauczyciel informatyki  przeniesiony został na swoją prośbę do Szkoły Podstawowej nr 2, nauczyciel języka niemieckiego do Zespołu Szkół, nauczyciel języka angielskiego do Zespołu Szkół Ekonomicznych. Nauczycieli matematyki uzupełnia etat w Zespole Szkół.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją