Odpowiadamy Mediom

  • 01-08-2017

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 31 lipca 2017 dotyczy MP nr 10 i 3 w Żarach

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 31.07.2017r. (godz. 14:09)
Zwracam się z prośbą o informacje:
-budowa dwóch wiat przy al. Wojska Polskiego
- wymiana dachu Miejskiego Przedszkole nr 3 im. WOŚP
- docieplenie budynku MP10 + budowa podjazdu dla niepełnosprawnych
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 1.08.2017 (godz. 14:39)
Witam,
Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 10 realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Oś priorytetowa 3. "Gospodarka niskoemisyjna" Działanie 3.2 "Efektywność energetyczna ". Dofinansowanie zadania 85% co stanowi 527 000,03 złote. 
Prace związane z wymianą dachu Miejskiego Przedszkole nr 3 im. WOŚP to 160 tysięcy złotych z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją