Odpowiadamy Mediom

  • 27-09-2017

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 14 września 2017 dotyczy programu 500+

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 14.09.2017r. (godz. 9:03)
 
Witam, proszę o informacje nt zasiłku 500+
1 Ile rodzin w mieście pobiera zasiłek 500+
2. Ile dzieci w mieście jest uprawnionych do pobierania kwoty
3. Ile miasto wydało decyzji o zwrocie nienależnie pobranej kwoty np. z powodu podjęcia pracy
4. Jak tłumaczą się beneficjenci którym odebrano świadczenie
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 14.09.2017 (godz. 15:23)
1 Ile rodzin w mieście pobiera zasiłek 500+
Liczba rodzin: 2 274
2. Ile dzieci w mieście jest uprawnionych do pobierania kwoty
Liczba dzieci:  3 296
3. Ile miasto wydało decyzji o zwrocie nienależnie pobranej kwoty np. z powodu podjęcia pracy
28  decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
4. Jak tłumaczą się beneficjenci którym odebrano świadczenie
Beneficjenci tłumacza się tym, iż nie byli świadomi, że każdą zmianę związaną sytuacją dochodową rodziny należy zgłaszać. Nie są świadomi tego, iż zmiana zatrudnienia może mieć wpływ na przyznane prawo do świadczenia wychowawczego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją