Odpowiadamy Mediom

  • 27-09-2017

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 12 września 2017 dotyczy Pl. Przyjaźni i „parkingu” przy ul. Mieszka I

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 12.09.2017r. (godz. 10:21)
1.Miasto przygotowuje ponoć nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla centrum Żar.
Obejmuje on prawdopodobnie dziki parking przy ul. Mieszka I ( przy PUP). Czy to oznacza, że wreszcie będzie można uporządkować ten teren i zrobić tam parking z prawdziwego zdarzenia?
Dotąd ponoć było to niemożliwe z uwagi na właścicieli sąsiadujących z nim garażami?
Jakie jeszcze inne miejsca obejmie plan i co się w nich planuje?
Proszę o wyjaśnienia
2. Dziś ponoć rusza remont nawierzchni na żarskim deptaku. Co to oznacza dla mieszkańców, zostawiających tam samochody oraz dla właścicieli sklepów. Gdzie mają parkować dowożąc towar.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 27.09.2017 (godz. 12:58)
  1.  
Miasto przygotowuje ponoć nowy plan zagospodarowania przestrzennego -
 Odp. Tak Gmina Żaru o statusie miejskim przystąpiła do 2 zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu centrum miasta Żary. Obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu.
 Obejmuje on prawdopodobnie dziki parking przy ul. Mieszka I ( przy PUP). Czy to oznacza, że wreszcie będzie można uporządkować ten teren i zrobić tam parking z prawdziwego zdarzenia?
Zmiany obejmują również teren przy istniejących garażach sąsiadujących z Urzędem Pracy w Żarach przy ul. Mieszka. Po wprowadzeniu zmian zagospodarowania przestrzennego będzie możliwe urządzenie parkingu.
 
Dotąd ponoć było to niemożliwe z uwagi na właścicieli sąsiadujących z nim garażami? Nie posiadamy takiej wiedzy
 
Jakie jeszcze inne miejsca obejmie plan i co się w nich planuje?
Zakres 2 zmiany planu PZP i zmiany są do wglądu w pok. nr 214 II piętro.
Zakres 2 zmiany planu PZP zawarty jest w uchwale Rady Miejskiej nr XXI/85/16 z dnia 09.09.2016 r. + załączniku do w/w uchwały.
 
2.
Roboty nawierzchniowe związane z remontem Pl. Przyjaźni zostały zakończone. Wyremontowany odcinek umożliwi bezpieczne korzystanie dla pieszych i uczestników ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją