Odpowiadamy Mediom

  • 17-11-2017

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 24 października 2017 dotyczy wymiany okien i rynien

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 24.10.2017r. (godz. 11:47)
Zwracam się z prośbą o informację dot. planowanej wymiany okien i rynien w Ratuszu. Kiedy zostaną wykonane prace, ile okien i rynien będzie wymienionych oraz z jakiego powodu. Kto będzie wykonawcą i jaki jest przewidywany koszt prac.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 14.11.2017 (godz. 10:16)
  1. Prace zostaną wykonane po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a następnie wyłonieniu wykonawcy w drodze udzielenia zamówienia publicznego.
  2. Zostaną wymienione trzy okienka, w tym dwa piwniczne, znajdujące się na wschodniej ścianie budynku Ratusza. Wymiana rynien nastąpi w części stromej dachu budynku Ratusza.
  3. Powodem wymiany jest zły stan techniczny okien i rynien.
  4. Koszt będzie znany po wyłonieniu wykonawcy.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją