Odpowiadamy Mediom

  • 23-11-2017

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 6 listopada 2017 dotyczy schroniska dla zwierząt

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 6.11.2017r. (godz. 10:22)
Dlaczego opłata za jednorazowe przyjęcie psa do schroniska jest tak wysoka. Wynosi ona według zarządzenia 1/12 z dnia 8 stycznia 2013 roku dokładnie 488 zł. Czy tak wysoka cena nie wpływa na fakt, że zwierzęta są porzucane a nie oddawane do schroniska. Czy miasto planuje zmniejszenie opłaty za przyjęcie psa do schroniska?
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 23.11.2017r. (godz. 9:07)
Opłata za oddanie niechcianego psa do Schroniska w wysokości 488 zł netto ustalona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr 1/12 z dnia 8 stycznia 2013 nie była podwyższana do chwili obecnej. Jednocześnie brak jest także planów zmniejszenia przedmiotowej opłaty.
Miejskie schronisko dla bezdomnych zwierząt finansowane z budżetu gminy ma na celu opiekowanie się psami długotrwale bezdomnymi, a nie psami niechcianymi, które mają swoich właścicieli. Decyzja o posiadaniu psa musi być przemyślana, ponieważ osoba, która postanowiła wziąć psa jest za niego odpowiedzialna. Gdy ktoś decyduje się na oddanie zwierzęcia musi znaleźć osobę, na którą zrzeknie się swojego psa albo musi liczyć się z poniesieniem opłaty. W przeciwnym wypadku właściciel odpowiada karnie za porzucenie psa, które zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt traktowane jest jako znęcanie się nad zwierzętami.  Schronisko nie może stać się „furtką” na bezproblemowe i szybkie pozbycie się podopiecznego. Brak opłat może spowodować szybki wzrost ilości osób, które nie chcą już zajmować się swoim psem, bo np. znudziła się rasa lub pies stał się niewygodny w okresie wakacyjnym. Opłata za oddanie psa do schroniska musi zostać na poziomie, który uniemożliwia beztroskie pozostawienie psa, ale równocześnie pozwoli na incydentalne oddanie psa w przypadkach losowych. Jednorazowa opłata za oddanie psa ma chociaż w części zrefundować koszty poniesione przez gminę na utrzymywanie psa do czasu adopcji lub często do końca jego dni, w tym, sterylizację lub kastrację, elektroniczne znakowanie psa, szczepienie, leczenie oraz karmienie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją