Odpowiadamy Mediom

  • 12-01-2018

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka – Klisz z dnia 29 grudnia 2017 dotyczy ławek solarnych

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 29.12.2017r. (godz. 14:16)
Proszę o informacje dot.
-planowanego montażu ławek solarnych w Rynku i przy pl. Przyjaźni-kiedy zostanie to wykonane, za ile i przez kogo, czy zostanie to sfinansowane z budżetu miasta, czy w ramach projektu
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 12.01.2018 (godz. 11:45)
Zakup i montaż ławek solarnych jest planowany do realizacji w pierwszym półroczu 2018r. Wykonawca zostanie wyłoniony zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Żarach, wtedy znany będzie także koszt zadania. Zadanie finansowane będzie z budżetu miasta.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją