Odpowiadamy Mediom

  • 22-01-2018

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 12 stycznia 2018 dotyczy wniosków o dotacje na wymianę pieców

Gazeta Lubuska Lucyna Makowska z dnia 12.01.2018r. (godz. 9:44)
Witam, na stronie UM jest informacja o ruszającym naborze wniosków dot wymiany pieców.
1.    Okres składania wniosków na ten rok to tylko 10 dni. Czy to nie za krótko, zwłaszcza ,że niektóre może będą wymagały poprawek, uzupełnień...
2.    Ile osób dostało dotacje w zeszłym roku i w jakiej kwocie były te dofinansowania?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 22.01.2018 (godz. 12:59)
1.    Okres 10 dni jest wystarczający do złożenia wniosku. W I edycji termin był krótszy tj. od 20.03.2017r. do 27.03.2017r. i co do tego okresu nie wpłynęła do tut. urzędu żadna uwaga. Jeśli Wnioskodawca złoży wniosek, który będzie zawierał braki formalne wówczas zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienie braków w terminie 7 dni.
2.    W roku 2017 dofinansowanie otrzymały 83 osoby. Wszystkie które złożyły poprawnie wypełniony wniosek i rozliczyły się z wymiany urządzenia grzewczego. Ogólnie program zamknął się w kwocie 446 tysięcy złotych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją