Odpowiadamy Mediom

  • 23-01-2018

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 3 stycznia 2018 dotyczy darmowej komunikacji

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 3.01.2018r. (godz. 9:04)
Pani Rzecznik proszę o udzielenie informacji na temat darmowej komunikacji w mieście Żary. Jakie są ramy czasowe jej obowiązywania. Tzn. W jakie dni miesiąca i do kiedy miasto planuje zapewnić mieszkańcom darmową komunikację i na jakim obszarze. A także obostrzenia dla darmowej komunikacji (np. dni wyłączone ze względu na święto np. 2.04 czyli poniedziałek wielkanocny, kiedy komunikacja miejska praktycznie nie funkcjonuje). 
A także, kto wygrał przetarg i za ile.  
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 23.01.2018r. (godz. 14:57)
Zgodnie z zapisami umowy na obsługę publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Żary w każdy pierwszy poniedziałek i wtorek każdego miesiąca oraz w dniach od 31.10.2018 do 02 .11.2018 będzie obowiązywała darmowa komunikacja w granicach administracyjnych miasta Żary. Usługi świadczyć będzie firma FENIKS V sp. z o. o.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją