Odpowiadamy Mediom

  • 14-02-2018

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 12 lutego 2018 dotyczy przebudowy ul. Wieniawskiego.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 12.02.2018r. (godz. 12:39)
W związku z ogłoszeniem o przetargu na przebudowę ul. Wieniawskiego, bardzo proszę o informację, kiedy zgodnie z planami rozpocząć się ma inwestycja, kiedy zakończyć, jaki jest wstępny koszt i z jakich środków będzie finansowany.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 14.02.2018 (godz. 14:17)
Założony koszt realizacji inwestycji wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego zgodnie z budżetem gminy na 2018r to: 4.800.000,00 zł brutto.
Założony w projekcie umowy termin wykonania inwestycji to 160 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy z Wykonawcą robót.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją