Odpowiadamy Mediom

  • 14-02-2018

Gazeta Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 5 lutego 2018 dotyczy „czternastek” dla nauczycieli.

Zapytanie z gazety Regionalna Michalina Kozarowicz z dnia 5.02.2018r. (godz. 16:56)
Proszę o informację, jaką pulę trzeba było wypłacić nauczycielom (jeżeli w ogóle trzeba było) w ramach dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przez to, że nie wypracowali minimalnego wynagrodzenia rocznego (tzw, czternastek). Jeżeli tak, to do jakiej grupy nauczycieli, trafiła jaka kwota (dla dyplomowanych tyle, kontraktowych tyle itd.).
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 8.02.2018r. (godz. 9:14)
W naszym mieście nie był wypłacany dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją