Odpowiadamy Mediom

  • 22-02-2018

Zapytanie z gazeta Regionalna dziennikarz Norbert Królik z dnia 21.02.2018r.

Zapytanie z gazeta Regionalna dziennikarz Norbert Królik z dnia 21.02.2018r.
proszę o udzielenie informacji jakie działania do tej pory podjął i jakie decyzje wydał Miejski Konserwator Zabytków w związku z pożarem pasażu Hayduk przy ul. Moniuszki w Żarach?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 22.02.2018r.
Są to stosowne działania informacyjne (informacje ustne, pisma), oględziny na obiekcie (oraz związane z tym czynności). Decyzji MKZ nie wydawał, gdyż właściciel jeszcze nie zwrócił się z wnioskiem o wydanie stosownego pozwolenia – opracowanie wymaganej do wydania pozwolenia dokumentacji ze strony właściciela nieruchomości (inwestora-wnioskodawcy), wymaga czasu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją