Miasto Żary – Strona główna

Wydarzenia

Powołanie Wiceburmistrza

Ilustracja do informacji: Powołanie Wiceburmistrza

W piątek 12.12.2014 roku o godzinie 15.00 Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej zdecydowała o powołaniu Wiceburmistrza Patryka Falińskiego. Decyzję poprzedziły konsultacje, które...

więcej ›
zamknij

W piątek 12.12.2014 roku o godzinie 15.00 Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej zdecydowała o powołaniu Wiceburmistrza Patryka Falińskiego. Decyzję poprzedziły konsultacje, które objęły żarskich przedsiębiorców (małych i dużych firm), przedstawicieli organizacji pracodawców, prezesów spółek miejskich. Wypowiedzieli się też radni poprzedniej kadencji.

czytaj dalej

Posiedzenie Miejskiego Zespołu...

Ilustracja do informacji: Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z planem pracy na rok bieżący w dniu 17 grudnia 2014 r. w ratuszu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem spotkania było...

więcej ›
zamknij

Zgodnie z planem pracy na rok bieżący w dniu 17 grudnia 2014 r. w ratuszu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym tematem spotkania było omówienie procedur postępowania w przypadku zgłoszenia się osób mających kontakt z osobą chorą lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie wirusem choroby wysoce zakaźnej. Członkowie Zespołu zapoznali się z analizą funkcjonowania monitoringu na terenie miasta Żary i informacją o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg w mieście w sezonie 2014/2015. W spotkaniu uczestniczył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, przedstawiciele służb Policji, Państwowej Straży Pożarnej, prezesi miejskich spółek komunalnych oraz zaproszeni...

czytaj dalej

Szkolenie dla Przedsiębiorców -...

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla Przedsiębiorców - Zielona Energia w moim Przedsiębiorstwie

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw małych (10 do 50 osób zatrudnionych) i średnich (50 do 250 zatrudnionych), które prowadzą działalność na terenie...

więcej ›
zamknij

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw małych (10 do 50 osób zatrudnionych) i średnich (50 do 250 zatrudnionych), które prowadzą działalność na terenie województwa lubuskiego. Informacje o projekcie W ramach szkolenia firmy objęte są czterema blokami szkoleniowymi : OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE (łącznie 4 dni =32h dyd.): Prawne aspekty ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (1 dzień =8 h dydaktycznych, czyli 6 h zegarowych) Prowadzenie racjonalnej gospodarki energią elektryczną ( 2 dni po 8 h dydaktycznych + wizyta studyjna – z dojazdem do miejsca wizyty) Audyt ekologiczny – (1 dzień – 8h dyd.) Po pierwszym bloku szkoleniowym diagnozujemy potrzeby firmy – czy...

czytaj dalej

Powiatowy festiwal kolęd i...

Ilustracja do informacji: Powiatowy festiwal kolęd i pastorałek

więcej ›

Evangelish Freikichlichen w Żarach

Ilustracja do informacji: Evangelish Freikichlichen w Żarach

Dnia 11.12.2014 organizacja Evangelish Freikichlichen z miasta Cottbus odwiedziła Dom Samotnej Matki w Żarach. Jak co roku przywieźli oni dary na Święta bożonarodzeniowe. Była też okazja...

więcej ›
zamknij

Dnia 11.12.2014 organizacja Evangelish Freikichlichen z miasta Cottbus odwiedziła Dom Samotnej Matki w Żarach. Jak co roku przywieźli oni dary na Święta bożonarodzeniowe. Była też okazja do spotkania z mieszkankami i wymiany doświadczeń z kierownictwem Domu Samotnej Matki oraz pracownikami MOPS w Żarach.

czytaj dalej

Gratulacje dla Pani Burmistrz

Ilustracja do informacji: Gratulacje dla Pani Burmistrz

LINK DO FILMU

więcej ›
zamknij

LINK DO FILMU

czytaj dalej

Inwestycje

Co budujemy, co remontujemy...

Ilustracja do informacji: Co budujemy, co remontujemy...

O tym, co jest w trakcie remontu lub budowy oraz co właśnie oddaliśmy do użytku.

więcej ›
zamknij

O tym, co jest w trakcie remontu lub budowy oraz co właśnie oddaliśmy do użytku.

czytaj dalej

Powstaje ścieżka

Ilustracja do informacji: Powstaje ścieżka

Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Czerwonego Krzyża. Inwestycja jest realizowana w ramach rozstrzygnięcia ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcę wybrano w systemie...

więcej ›
zamknij

Trwa budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Czerwonego Krzyża. Inwestycja jest realizowana w ramach rozstrzygnięcia ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawcę wybrano w systemie "zaprojektuj i wybuduj". To Zakład Usługowy Meldrosan Bronisława Pająka z Żar. Planowany termin zakończenia zadania to 28.11.2014r.

czytaj dalej

Jasno na ul. Armii Krajowej

Ilustracja do informacji: Jasno na ul. Armii Krajowej

Żarska firma Megavat Zdzisława Sarnackiego postawi 30 lamp przy ul. Armii Krajowej. Wartość inwestycji to 120 tys. zł. Termin realizacji to połowa grudnia tego roku.

więcej ›
zamknij

Żarska firma Megavat Zdzisława Sarnackiego postawi 30 lamp przy ul. Armii Krajowej. Wartość inwestycji to 120 tys. zł. Termin realizacji to połowa grudnia tego roku.

czytaj dalej

Remonty kamienic

Ilustracja do informacji: Remonty kamienic

W miescie „wysyp” remontów fasad kamienic. Juz wyjasniamy. To remonty, w których dofi nansowanie zaangazował sie Urzad Miejski w Zarach. Od kilku lat fi nansowo wspiera...

więcej ›
zamknij

W miescie „wysyp” remontów fasad kamienic. Juz wyjasniamy. To remonty, w których dofi nansowanie zaangazował sie Urzad Miejski w Zarach. Od kilku lat fi nansowo wspiera remonty zabytków...

czytaj dalej

Nowe chodniki na ul. Wileńskiej

Ilustracja do informacji: Nowe chodniki na ul. Wileńskiej

Dwa miesiące może potrwać remont chodników po obu stronach ulicy Wileńskiej. Prace wykonuje Pekom S.A. w ramach bieżącego utrzymania dróg.

więcej ›
zamknij

Dwa miesiące może potrwać remont chodników po obu stronach ulicy Wileńskiej. Prace wykonuje Pekom S.A. w ramach bieżącego utrzymania dróg.

czytaj dalej

Plac zabaw przy "Jedynce"

Ilustracja do informacji: Plac zabaw przy "Jedynce"

Przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Szymanowskiego) rozpoczęła się budowa placu zabaw dla dzieci. Inwestycja jest realizowana w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". Całkowity...

więcej ›
zamknij

Przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Szymanowskiego) rozpoczęła się budowa placu zabaw dla dzieci. Inwestycja jest realizowana w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". Całkowity koszt zadania to około 230 tys. 900 zł. z czego aż 50 procent to dofinansowanie z budżetu państwa. Plac zabaw buduje firma F.H.SYSTEM z Nawojowa.

czytaj dalej

Warte uwagi

IX Przegląd Teatrów...

Ilustracja do informacji: IX Przegląd Teatrów Profilaktycznych

W dniu 16 grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbył się IX Przegląd Teatrów Profilaktycznych zorganizowany przez Miejską Komisję...

więcej ›
zamknij

W dniu 16 grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbył się IX Przegląd Teatrów Profilaktycznych zorganizowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach. W przeglądzie udział wzięło 14 grup teatralnych z żarskich szkół w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 5 II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 1 III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 8 Wyróżnienie Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy Wyróżnienie Szkoła Podstawowa Nr 3 Wyróżnienie ...

czytaj dalej

Wcześniejszy termin wypłat...

Ilustracja do informacji: Wcześniejszy termin wypłat świadczeń rodzinnych

Urząd Miejski Żary informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi we...

więcej ›
zamknij

Urząd Miejski Żary informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, realizacja wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi we wcześniejszym terminie, tj. od dnia 18 grudnia 2014 r.

czytaj dalej

Konkursy ofert

Ilustracja do informacji: Konkursy ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: 1)prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych 2)prowadzenie...

więcej ›
zamknij

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: 1)prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych 2)prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych 3)przeprowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki 4)prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 5)prowadzenie Klubu Abstynenta . Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: prowadzenie w roku 2015 placówki wsparcia dziennego . Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w obszarze: dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i...

czytaj dalej

Burmistrz Miasta Żary informuje,...

Ilustracja do informacji: Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2014 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2015 roku.

Dofinansowanie sportu na 2015 rok Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2014 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi...

więcej ›
zamknij

Dofinansowanie sportu na 2015 rok Burmistrz Miasta Żary informuje, że 30 listopada 2014 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2015 roku. Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania dofinansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr X/224/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dodatkowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej tel. 68 470 83 39, 68 470 83 50. Treść ogłoszenia Rozstrzygnięcie

czytaj dalej

Projekt listy osób uprawnionych do...

Ilustracja do informacji: Projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego i socjalnego na rok 2015

Stosownie do § 16 Uchwały Nr XXXIV/124/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu naszej Gminy...

więcej ›
zamknij

Stosownie do § 16 Uchwały Nr XXXIV/124/13 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu naszej Gminy informujemy, że projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego i socjalnego na rok 2015 został umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarach (wejście B) oraz na stronie internetowej tut. Urzędu. Link do projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu docelowego. Link do projektu listy osób uprawnionych do przydziału lokalu socjalnego.

czytaj dalej

Wyłożenie do publicznego wglądu...

Ilustracja do informacji: Wyłożenie do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 4 listopada 2014 r.) w Urzędzie Miejskim w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary, pokój 37 w godz....

więcej ›
zamknij

Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 4 listopada 2014 r.) w Urzędzie Miejskim w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary, pokój 37 w godz. 8 00 – 15 00 .

czytaj dalej

Pogoda w mieście

  • . Temperatura 9oC
  • Ciśnienie . 990.3 hPa

Kalendarium informacji

  • Baner: CEIDG
  • Baner: Zrzeszenie Burmistrzów
  • Baner: LUW
  • Baner: Twoja przeglądarka nie odtwarza plików multimedialnych
  • Baner: Aglomeracja_ZG
...
Ilustracja do informacji: Będzie nowa komenda w Żarach Ilustracja do informacji: Życzenia Świąteczne Ilustracja do informacji: Jarmark, jak z bajki! Ilustracja do informacji: „W kibicowaniu łączymy pokolenia” Ilustracja do informacji: OSTATNI POCIĄG BERLIN - WROCŁAW Ilustracja do informacji: 95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża Ilustracja do informacji: Informacja Ilustracja do informacji: Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy Ilustracja do informacji: Uroczyste zaprzysiężenie burmistrza Ilustracja do informacji: Wybory Samorządowe 2014 Ilustracja do informacji: Obchody Święta Niepodległości w Żarach

Będzie nowa komenda w Żarach

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinsp. Ryszard Wiśniewski i Burmistrz Miasta Żary pani Danuta Madej, podpisali akt notarialny darowizny działki pod budowę nowej Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Pierwszy i bardzo ważny krok do budowy nowej Komendy Powiatowej Policji w Żarach został wykonany. We wtorek /16.12/ Burmistrz Żar pani Danuta Madej działając w imieniu Gminy Żary o statusie miejskim, przekazała na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinspektora Ryszarda Wiśniewskiego, reprezentującego Skarb Państwa, a tym samym Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp., darowiznę. To działka przeznaczona pod budowę nowej komendy Policji w Żarach. Nieruchomość o powierzchni ponad 1,5677 ha położona w pobliżu obwodnicy miejskiej przy ul.Fabrycznej w Żarach, przekazana została nieodpłatnie. Pod treścią aktu notarialnego, w kancelarii notarialnej w Żarach swoje podpisy złożyli Burmistrz Żar pani Danuta Madej oraz Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Ryszard Wiśniewski. W tej historycznej chwili uczestniczył także Komendant Powiatowy insp. Zdzisław Tomaszewicz. Rozmowy i działania z przedstawicielami Miasta Żary prowadzone w tym roku zostały uwieńczone sukcesem. Nieodpłatnie przekazana działka przybliży budowę nowej komendy. Policjanci wdzięczni są za ten gest. Nowy budynek, który zostanie wybudowany, pozwoli na pracę w lepszych warunkach oraz zostanie nowocześniej wyposażony. W lepszych warunkach będą przyjmowani również interesanci. Znajdzie się również miejsce na większy parking, z czego będą zadowoleni zarówno policjanci jak i petenci. Nowe komendy w naszym województwie powstały już w Strzelcach Krajeńskich, Żaganiu, Nowej Soli, Świebodzinie Słubicach i Międzyrzeczu. Galeria zdjęć Zródło: zary.lubuska.policja.gov.pl
więcej ›

Życzenia Świąteczne

więcej ›

Jarmark, jak z bajki!

Przedmioty z duszą, wigilijne smakołyki, anioły- to tylko niektóre atrakcje Żarskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dzieci ucieszy z pewnością przejażdżka Wenecką Karuzelą. Miejski Rynek na pięć dni stanie się najbardziej świątecznym miejscem w Żarach!
więcej ›

„W kibicowaniu łączymy pokolenia”

Od września br. żarskie szkoły i przedszkola realizowały projekt kibicuję bezpiecznie pn „W kibicowaniu łączymy pokolenia”. Projekt zgłoszony przez Miasto Żary do MSW zajął III miejsce w Polsce. Dnia 15 grudnia w Sali konferencyjnej Ratusza odbyło się jego podsumowanie. Wręczone zostały nagrody uczestnikom konkursów: literackiego „Sportowiec, którego znam i podziwiam”, fotograficznego „Wesoły kibic” i projektantom ulotki „Kibicuję bezpiecznie”. Rozstrzygnięty został również konkurs na najlepszego kibica -konkurs dla przedszkoli i szkół. Na uroczystości została podsumowana Żarska i Lubuska Olimpiada Młodzieży. Zostały również wręczone nagrody Burmistrza Miasta Żary: - najlepszym lekkoatletom podopiecznym trenera Dariusza Wisz: Jakubowi Gałandziej, Pawłowi Kondyckiemu, Mateuszowi Nocek, Rafałowi Ryk, - zawodnikom Agros podopiecznym trenera Ryszarda Dynowskiego: Darii Osockiej, Arkadiuszowi Medyńskiemu, Aleksandrze Snarskiej, Maciejowi Grzegrzółce, Jakubowi Karolewicz, Adrianowi Błoszyk, Damianowi Błażewicz, Bartoszowi Dorosz, Erwinowi Imbierskiemu, Andrzejowi Kmiecik, - zawodnikom Chromika podopiecznym trenera Tomasza Górskiego: Michałowi Adamczewskiemu, Aleksandrowi Jurczak, Jakubowi Koczan, Bartoszowi Kotowicz, Radosławowi Kruczkiewicz, Norbertowi Maciejak, Mateuszowi Niemiro, Hubertowi Owczarek, Pawłowi Pawlikowskiemu, Mateuszowi Polewiak, Radosławowi Skubińskiemu, Arkadiuszowi Szkudlarek, Marcinowi Winnickiemu, Sergiuszowi Wiśniewskiemu.
więcej ›

OSTATNI POCIĄG BERLIN - WROCŁAW

13.12.2014 przejechał przez Żary ostatni pociąg Hamburg - Berlin- Wrocław. Tym samym Żary utraciły swoje bezpośrednie połaczenie kolejowe z tymi miastami. Żary od lat zabiegają o renowację torów na odcinku Forst- Żary- Żagań- Miłkowice. Ich stan powoduje, że pociągi muszą zwalniać na wielu odcinkach do 30km/h. Poszukuje się nowych alternatywnych tras, ale sa one dużo dłuższe. Czasy przejazdu wydłużają się przez co połączenie staje się mało atrakcyjne. Renowacja linii na odcinku Forst- Miłkowice mogłaby temu zaradzić, jednak projekt ten został w ostanim czasie zepchnięty na tzw listę rezerwową w Kontrakcie Lubuskim. Tym samym realizacja tego projektu jest niepewna. Dlatego też władze samorządowe Żar przyłączyły się do "protestu" organizowanego przez Izbę Przemysłowo - Handlową z Cottbus i wzięły udział w tzw. uroczystości pożegnania ostatniego pociągu licząc, że w przyszłości bezpośrednie najkrótsze połączenie kolejowe Berlin- Wrocław zostanie po renowacji torów przywrócone.
więcej ›

95-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

W piątek, 12 grudnia br. odbyły się uroczystości z okazji 95-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dnia Honorowego Krwiodawstwa. Podczas spotkania wręczono odznaczenia zasłużonym honorowym dawcom krwi. Podziękowania i gratulacje organizatorom w imieniu swoim, mieszkańców oraz Rady Miejskiej złożyła Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej.
więcej ›

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2014 r. Urząd Miejski w Żarach będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego w tym dniu będzie do dyspozycji mieszkańców w godzinach od 9.00 do 13.00.
więcej ›

Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy

Serdecznie zapraszamy na Żarski Jarmark Bożonarodzeniowy do Rynku miasta w dniach 17-21 grudnia 2014 r.
więcej ›

Uroczyste zaprzysiężenie burmistrza

8 grudnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej, podczas której ślubowanie złożyła Pani Burmistrz Danuta Madej . W uroczystości zaprzysiężenia burmistrza uczestniczyli radni Rady Miejskiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy, którzy przywitali nową panią Burmistrz.
więcej ›

Wybory Samorządowe 2014

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Miasta Żary Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Żarach
więcej ›

Obchody Święta Niepodległości w Żarach

Od 8 do 11 listopada w Żarach świętowaliśmy naszą niepodległość. Uroczystości rozpoczęły się już 8 listopada w „Lunie” wystawą „Droga do wolności”, którą obejrzeć można do 15 listopada. W kolejnych dniach oprócz wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, mszy świętej, złożenia kwiatów pod pomnikiem Grobu Nieznanego Żołnierza Polskiego, mieszkańcy naszego miasta mogli uczestniczyć w capstrzyku. Dzień Niepodległości świętowaliśmy również na sportowo - biegiem patriotycznym oczywiście jak cała Polska w koszulkach białych i czerwonych. Na żarskim Rynku przyjrzeć się można było i zobaczyć od środka czołgi, rosomak i wozy bojowe. Zaś w parku przy ulicy Podwale z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zasadzono Dąb Wolności. Była to również okazja do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Burmistrzem Żar Wacławem Maciuszonkiem a dowódcą 34 Brygady kawalerii Pancernej pułk Dypl. Krzysztofem Prokopowiczem dotyczącym współpracy w różnych dziedzinach szczególnie udziału wojska w imprezach czy inicjatywach miejskich. Szczególną chwilą 10 listopada było odznaczenie osób w szczególny sposób zasłużonych dla Miasta. Medale te od Burmistrza Żar Wacława Maciuszonka otrzymali: Bernadeta Hendrykowska, Daniela Giecold, Zenon Oleszewski, ksiądz kanonik Zygmunt Czepirski, ksiądz kanonik Stanisław Pojnar, Janusz Bubień, Józef Seńków, Ryszard Masłowski. List od Prezydenta Bronisława Komorowskiego
więcej ›