• Temperature 10oC
  • Pressure 1007.6 hPa
???: Żary ???: Facebook ???: Powietrze w Żarach ???: BIP

Banks

  • 29-07-2005

Banki

Bank Zachodni WBK S.A.
1 Oddział w Żarach
Wrocławska –Str.12
Tel. (068) 363 18 70
Fax (068) 374 39 07
Ul. Rynek 1
Tel.(068) 374 25 42
Bank Zachodni WBK S.A.
2 Oddział w Żarach
Rynek- Str. 1
Tel. (068) 374 25 42
Fax (068) 374 25 42
Bank Gospodarki Żywnościowej
1-go Maja- Str. 1
Tel. (068) 374 95 50
Fax (068) 374 25 45
Bank Spółdzielczy
Wrocławska – Str. 21
Tel. (068) 363 09 00
Fax (068) 363 09 14
Bank PKO BP S.A.
Pocztowa – Str. 2
Tel.(068) 363 05 00
Fax (068) 363 05 40
Bank PEKAO S.A.
Plac Kardynała Wyszyńskiego – Str. 1
Tel. (068) 363 92 00
Fax (068) 363 92 63
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Jana Pawła II – Str. 5
Tel. (068) 374 08 86
Fax (068) 374 08 99
Bank Millenium. S.A.
Rynek – Str. 34
Mobil 0801 121 000
Dominet Bank S.A.
Rynek – Str. 35
Tel. (068) 363 49 38, 363 49 39
Fax (068) 363 49 40

Narzdzia i usugi