• Temperatura 7oC
  • Ciśnienie 1009.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Dofinansowanie sportu na 2021 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2020 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.
Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania dofinansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/2125/15 z dnia 30 października 2015 r. – zał. nr 1.
oraz zarządzenie WA.0050.271.2020 Burmistrza Miasta Żary z dnia 3 listopada 2020 r. – załącznik nr 5.
Pozostałe dokumenty to:
  • Wzór oferty – zał. nr 2.
  • Wzór umowy – zał. nr 3.
  • Wzór sprawozdania – zał. nr 4.
 
Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel - inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 470 83 39.

Załączniki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację dodatkowych szczepień w ramach programu p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
Termin składania ofert: do 12 listopada 2020r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
 

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pt.: Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych

Opiniowanie oferty pn. "IV etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Żarach 2020"

Opiniowanie oferty pn. "I Turniej o Puchar Dolnych Łużyc"

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Opiniowanie oferty p.n. „Ograj raka nieboraka”

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary"

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza
 
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
 
 
Termin składania ofert: do 28 lipca 2020r.
 
 

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOCELOWEGO DLA OZONU.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
Termin składania ofert: do 21.07.2020r.
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
1 2 3 4 5 6 ... 16

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.