• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 991.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
Termin składania ofert: do 20 lipca 2018r.
 

Opiniowanie oferty pt.: Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych

Opiniowanie oferty pn.: III Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich.

Konsultowanie Projektu Zarządzenie Burmistrza Miasta Żary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich

Konsultacja w sprawie projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 pt. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji w roku 2018 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Opiniowanie oferty pn. "ORGANIZACJA ROZGRYWEK FINAŁU O AWANS DO II LIGI"

Narzdzia i usugi