• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 978.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Ratownictwa i ochrony ludności.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Turystyki i krajoznawstwa; Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; Ratownictwa i ochrony ludności.
 
 

Opiniowanie oferty pn. ORGANIZACJA ROZGRYWEK EYBL (EUROPEN YOUTH BASKETBALL LEAGUE CENTRAL EUROPEAN DIVISION).

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii w roku 2018

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Żary - Kunice

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Narzdzia i usugi