• Temperatura 0oC
  • Ciśnienie 978.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017pt. 1) prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 2) prowadzenie punktów konsultacyjno – informacyjnych, 3) przeprowadzenie programów profilaktyki uzależnień w Domu Samotnej Matki, 4) prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2017pt. dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii w roku 2017 wraz z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Konsultacje projektów zarządzeń Burmistrza Miasta Żary

Opiniowanie oferty: „Mikołajki 2016 – nauka przez zabawę”

Konsultacje projektu uchwały: Program Rozwoju Kultury Gminy Żary o statusie miejskim na lata 2016-2020

Konsultacje oferty „Żarskie Anioły”

Opiniowanie oferty „Bal Seniora” – Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Opiniowanie oferty „Bawmy się – wieczorki taneczne dla seniorów”

Opiniowanie oferty pn.: „Praca szkoleniowa z młodzieżą uprawiającą piłkę ręczną z terenu Żar i okolic oraz udział drużyn młodzieżowych MKS Sokół Żary w rozgrywkach ligowych i turniejach”.

Opiniowanie oferty „Bal Seniora”

Narzdzia i usugi