• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1006.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie wakacji 2021 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn. . „III Miting Lekkoatletyczny SWISS KRONO CUP Żary 2021”.

Informacja o ryzyku przekroczenia poziomów docelowych

Jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Azbest - nabór wniosków w 2021 r.

Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 19 maja 2021 r.
czytaj dalej

Komunikaty dotyczących oceny okresowej jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
Termin składania ofert: do 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”

Burmistrz Miasta Żary ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
Termin składania ofert: do 26.02.2021 r.
 

Komunikaty dotyczących oceny okresowej jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

1 2 3 4 5 6 ... 19

Narzdzia i usugi