• Temperatura 21oC
  • Ciśnienie 1002.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Dofinansowanie sportu na 2020 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2019 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2020 roku.

Prowadzenie Świetlicy dla osób bezdomnych

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Dyrektora Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

      BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
 
Termin składania ofert: do 18.09.2019 r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Opiniowanie oferty pn. „IX etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Żarach”

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
II konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 6 września 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza
 
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas I-II szkół podstawowych w mieście Żary”
 
Termin składania ofert: do 16 sierpnia 2019r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
 

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
Termin składania ofert: do 26 lipca 2019r.
 
1 2 3 4 5 6 ... 15

Narzędzia i usługi