• Temperatura 13oC
  • Ciśnienie 1007.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary"

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
 
ogłasza
 
konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej
 
p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
 
 
Termin składania ofert: do 28 lipca 2020r.
 
 

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOCELOWEGO DLA OZONU.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
Termin składania ofert: do 21.07.2020r.
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2020 z zakresu zdrowia publicznego pn.: "Zorganizowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie wakacji 2020 z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno - kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci i młodzieży mających na celu promocję zdrowia i zdrowego stylu życia".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego podczas wakacji letnich.

POWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU POZIOMU DOCELOWEGO DLA OZONU

II konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza II konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”.
Termin składania ofert: do 27 maja 2020r.
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

AZBEST – WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
Burmistrz Miasta Żary przedłuża termin naboru wniosków na realizację usługi związanej z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 
Informacja o wyrobach
Ocena
Oświadczenie
Wniosek
Zgoda współwłaścicieli

POWIADOMIENIE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU DOCELOWEGO DLA BENZO(A)PIRENU ZAWARTEGO W PYLE ZAWIESZONYM PM10

AZBEST – NABÓR WNIOSKÓW W 2020 R.

NABÓR WNIOSKÓW W 2020 r.
 
   Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej  z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 8 maja 2020 r.
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
- demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest,
- zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2020 r. w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.
   Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.
   O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
   Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
   Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 z terenu miasta Żary w 2020r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 68 470 83 69.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 19

Narzdzia i usugi