• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Komunikaty dotyczących oceny okresowej jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Żary”
Termin składania ofert: do 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na świadczenie gwarantowanych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim z zakresu terapii uzależnień

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”

Burmistrz Miasta Żary ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców miasta Żary powyżej 65 roku życia z przewlekłymi chorobami płuc”
Termin składania ofert: do 26.02.2021 r.
 

Komunikaty dotyczących oceny okresowej jakości wody, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Komunikaty dotyczące jakości wody

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, niebędących świadczeniami medycznymi

Opiniowanie oferty na realizację zadania publicznego pn.: „ Prowadzenie świetlicy dla osób bezdomnych”.

BURMISTRZ MIASTA ŻARY ogłasza konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej p.n. „Program rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Żary o statusie miejskim w wieku powyżej 65 r.ż. i poniżej 18 r.ż.”

1 ... 3 4 5 6 7 ... 21

Narzdzia i usugi