• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OGŁOSZENIA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 pn.: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”.

Konsultacja projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w zakresie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, W zakresie turystyki i krajoznawstwa, W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

  • 15-12-2020
  • Autor: Marek Samuel
  • drukuj

Rozstrzygnięcie postępowania o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu, realizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.

Załączniki

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Zorganizowanie dzieciom czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy w okresie ferii zimowych 2021 w formie półkolonii z wykorzystaniem edukacji profilaktyczno – kulturalnej, programów, warsztatów, prelekcji dla dzieci mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia”.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego pn. : 1. Zadanie nr 1 -Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. 2. Zadanie nr 2 -Przeprowadzenie programów profilaktyczno – kulturalnych, warsztatów, prelekcji dla dzieci i rodziców zamieszkujących w Domu Samotnej Matki mających na celu promocję zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego z dala od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. 3. Zadanie nr 3 - Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Konsultacje projektu ogłoszenia Burmistrza Miasta Żary w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadania publicznego – wspieranie działań na rzecz osób objętych stacjonarną opieką paliatywno-hospicyjną, nie będących świadczeniami medycznymi

Konsultacje projektu ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań w roku 2021 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Żarach

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w roku 2021 pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego.”

Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.

Dofinansowanie sportu na 2021 rok

Burmistrz Miasta Żary  informuje, że 30 listopada 2020 roku mija termin składania ofert na dofinansowanie zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2021 roku.
Szczegółowe informacje o warunkach oraz trybie udzielania dofinansowania określa Uchwała Rady Miejskiej w Żarach nr XII/2125/15 z dnia 30 października 2015 r. – zał. nr 1.
oraz zarządzenie WA.0050.271.2020 Burmistrza Miasta Żary z dnia 3 listopada 2020 r. – załącznik nr 5.
Pozostałe dokumenty to:
  • Wzór oferty – zał. nr 2.
  • Wzór umowy – zał. nr 3.
  • Wzór sprawozdania – zał. nr 4.
 
Dodatkowych informacji udziela Marek Samuel - inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu tel. 68 470 83 39.

Załączniki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary

BURMISTRZ MIASTA ŻARY
ogłasza konkurs na realizację dodatkowych szczepień w ramach programu p.n. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku  życia z terenu miasta Żary”
 
Termin składania ofert: do 12 listopada 2020r.
 
Szczegółowe informację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarach.
 
1 ... 4 5 6 7 8 ... 21

Narzdzia i usugi