• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 989.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE

Laureat konkursu przedmiotowego w SP Nr 2

Paweł Piskorz - uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach został laureatem Konkursu z Biologii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Wśród 41 finalistów z biologii z całego województwa tylko 10 uzyskało tytuł laureata, w tym Paweł, który przygotowywał się do konkursu pod opieką pani Adrianny Wrony-Dobek, nauczycielki biologii w żarskiej Dwójce. Siódmoklasista odbierze z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty stosowne zaświadczenie i nagrodę podczas uroczystego podsumowania konkursów przedmiotowych.

Dzień bezpiecznego Internetu w SP Nr 2

20 lutego 2020 w Szkole Podstawowej nr 2 obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Tego dnia obowiązywał kolor ubioru niebieski jako symbol walki z przemocą i pomarańczowa sznurówka – symbol walki z hejtem. DBI 2020 odbywał się pod hasłem „Działajmy razem!” - Zachęcaliśmy wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Zwracaliśmy także szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Od samego rana rozdawaliśmy ulotki rodzicom i nauczycielom. Na korytarzu pojawiło się ponad 20 plakatów – mówi pan Tomasz Chmielewski – koordynator akcji. Świętowała cała szkoła. Na dużej sali gimnastycznej przy pięknie wybudowanej scenie zasiedli wszyscy uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. Nie zabrakło lokalnych mediów. O godzinie 10:00 uroczyście otworzono DBI 2020. Przedstawiono bogatą multimedialną prezentację, a następnie spotkanie uwieczniły wspaniałe projekty przygotowane przez wszystkie klasy. Uczniowie z poziomu 1-3 zaprezentowali prace plastyczne, które zostały nagrodzone i wyróżnione na forum szkoły. Klasy 4-6 wykonały na wysokim poziomie pokazy osobowości nazywanych Strażnikami Internetu, którzy w pięknych oryginalnych przebraniach uprzyjemniły ten wyjątkowy dzień. W bardzo profesjonalny sposób do tematu DBI podeszły klasy 7-8 – prezentując nietuzinkowe umiejętności wokalno – teatralne. Wszystkie prezentacje zostały nagrodzone pucharami i upominkami rzeczowymi. Wręczenia nagród dokonała Pani Elżbieta Maj - Naczelnik Wydziału Oświaty, Pani Marzena Mosakowska-Wrona – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach i Pani Anita Śliwa - wicedyrektor. Kwintesencją podsumowującą DBI 2020 było wylosowanie głównej nagrody w zabawie tematycznej o bezpieczeństwie w sieci. Głównym celem imprezy było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą było podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem i pomysłodawcą imprezy był pan Tomasz Chmielewski – nauczyciel informatyki w żarskiej Dwójce.
 

Dwójka recytacją stoi

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach zostali nagrodzeni w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. Przesłuchania odbyły się 21 lutego w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury. Jury wysłuchało 31 prezentacji w I grupie wiekowej (klasy I-III) i 26 prezentacji w II grupie wiekowej (klasy IV-V) i 26 prezentacji w III grupie wiekowej (VI-VIII). Recytacja uczniów z żarskiej Dwójki znów zdobyła uznanie jurorów. Malina Dziadul, Martyna Adamek otrzymały wyróżnienie, natomiast Hubert Wierzbicki i Igor Mariański będą reprezentować żarską Dwójkę w finale wojewódzkim.
 
Na zdjęciu (od lewej): Malina Dziadul, Martyna Adamek, Hubert Wierzbicki, Igor Mariański

Rekrutacja do żarskich szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja elektroniczna do żarskich przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

KOMUNIKAT dotyczący współpracy w zakresie opieki dentystycznej w szkołach

Burmistrz Miasta Żary zachęca stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szczególności do współpracy w zakresie opieki dentystycznej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żary o statusie miejskim.
Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078).
czytaj dalej

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

K o m u n i k a t
W okresie letnim na terenie miasta Żary dzieci będą mogły skorzystać z opieki przedszkolnej:
 
Miesiąc
Przedszkole
Adres
lipiec 2020 r.
Miejskie Przedszkole Nr 8 im. Misia Uszatka – Przyjaciela przyrody
 ul. Górnośląska 28
 
sierpień 2020 r.
Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Fundacji WOŚP
 ul. 11 Listopada 22
 
 

Wprawka szkolna 2019

Załączniki

Dyżury letnie w żarskich przedszkolach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

1 2 3 4

Narzędzia i usługi