• Temperatura 11oC
  • Ciśnienie 989.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Komunikat Burmistrza Miasta Żary w sprawie dyżurów letnich w miejskich przedszkolach

Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?
Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 15 czerwca 2021 r. do następujących przedszkoli:
• do Miejskiego Przedszkola Nr 10 im Bajka (dyżur w miesiącu lipcu),
• do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach (dyżur w miesiącu sierpniu).
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur w innym terminie, w miarę wolnych miejsc.
 
Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?
Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.
 
Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?
Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy programowej (do 5 godzin dziennie) bez korzystania z wyżywienia. Za każdą godzinę opieki ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 złoty.
 
Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?
Opłatę należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:
• do 25.06.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,
do 30.07.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu.
Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola dyżurującego w momencie złożenia wniosku.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich.
 
Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  lub  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  są  zwolnione z opłaty stałej.

Załączniki

Dyżury przedszkoli w okresie wakacyjnym

Komunikat

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2020/21 do przedszkoli publicznych w Żarach mogą skorzystać w okresie letnim z opieki przedszkolnej:
Miesiąc
Przedszkole
Adres
lipiec 2021 r.
Miejskie Przedszkole Nr 10 im. Bajka
ul. Okrzei 15
 
sierpień 2021 r.
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Z Oddziałami Integracyjnymi
                                                 ul. Parkowa 10
 
 
Szczegóły rekrutacji na okres wakacyjny przekazane zostaną w maju 2021 r.

Nauka języka obcego w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

HARMONOGRAM ŁAGODZENIA RESTRYKCJI EPIDEMICZNYCH W MAJU

Wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Zasiłek opiekuńczy tylko do 18 kwietnia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 kwietnia

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

1 2 3 4 5 6 ... 7

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.