• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1007.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

- Ogłoszenia

Miesięczna wysokość dodatku energetycznego

Informujemy, że miesięczna wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2021 r. do  30 kwietnia 2022 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
  • prowadzonego przez osobę samotną  – 12,09 zł
  • składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł
  • składającego się co najmniej z 5 osób  – 20,15 zł.
Podstawa prawna - obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.( M.P. z 2021 r. poz. 393).

Akcja Masz Głos dla lokalnych społeczności

Załączniki

Ważny komunikat dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego i św. 300+ na okres świadczeniowy 2020/2021

Szanowny Kliencie
od 3 sierpnia b.r.  rozpoczynamy  przyjmowanie wniosków  
w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy.
Z uwagi na trwający stan epidemii i obowiązujące ograniczenia  znacznie zmniejszy się dzienna liczba obsługiwanych  mieszkańców.
W celu usprawnienia  obsługi  prosimy o składanie  wniosków w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „B” Ratusza.
Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie zaklejonej i  oznaczonej danymi wnioskodawcy oraz jego numerem telefonu.
 
Przypominamy również o możliwości składania wniosków drogą elektroniczną, poprzez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://empatia.mpips.gov.pl/, bankowość elektroniczną za pośrednictwem banków krajowych oraz portalu PUE ZUS.
 
Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.
 
Telefon do kontaktu:
  1. 68 4708370, 68 4708372, 68 4708271 – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  2. 68 4708381, 68 4708328, 68 4708392, 68 4708379 – świadczenia rodzinne
  3. 68 4708276 – świadczenie 300+

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Strona może wnioskować o przyznanie z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego wskaże, w klauzuli dołączonej do wniosku, okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 68/ 47 08 303 lub 68/ 47 08 312.
 
Podstawa prawna:
Art. 15 zzzib ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 374 ze zmianami).

Informacja dot. wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.( M.P. z 2020r. poz. 374), wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:
 
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 10,94 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,19 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesiąc.
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Informacja dot. wysokości dodatku energetycznego

Informujemy, iż zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.( M.P. poz. 402),
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.