• Temperatura 17oC
  • Ciśnienie 995.3 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żarach.

Każdy pracownik ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 
1. Przed budynkiem usytuowane są miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Żarach są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak progów utrudniających poruszanie się. Szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 
2. Osoba niepełnosprawna, która potrzebuje pomocy może za pomocą aparatu telefonicznego, który mieści się przy wejściu głównym połączyć się automatycznie z pracownikiem Biura Obsługi Mieszkańca, który przeprowadza rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Dodatkowo niezbędnych informacji udzielić może pracownik dyżurki Straży Miejskiej.
 
3. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze budynku, w razie konieczności obsługi osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej komórce merytorycznej znajdującej się na pierwszym  piętrze, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy, która ułatwi dotarcie do odpowiedniego pokoju. W przypadku pozostałych pięter pracownik merytoryczny zejdzie na parter celem załatwienia sprawy.
 
4. W Biurze Obsługi Mieszkańca (BOM B) znajduje się stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych chcących załatwić sprawy w zakresie spraw meldunkowych i dowodów osobistych.
 
5. Urząd  dysponuje pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym. Pracownik podczas rozmowy z osoba niepełnosprawną rozpoznaje rodzaj sprawy, a następnie zawiadamia pracownika właściwego do jej załatwienia.
 
6. Urząd zapewnia kontakt za pośrednictwem środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez  korzystanie z poczty elektronicznej, przesyłanie faxów.
 
Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary ; tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
miasto~@~um~.~zary~.~pl ; skrzynka EPUAP: /y337iyg5yw/skrytka
 
Konto:  PKO BP SA  21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej:  95 10205402 0000 0402 0374 1675
PKO BP SA O/Zielona Góra ; KOD BIC (SWIFT)  BPKOPLPW
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek od 8.00 do 16.00 ; wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
 
Załączniki:

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.