• Temperatura -1oC
  • Ciśnienie 1006 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Zabierz głos w sprawie nowej ścieżki rozwoju Naszego miasta!

Wypowiedz się na temat nowych inwestycji lub działań  tych dużych jak i tych małych, które Twoim zdaniem powinny być zrealizowane w naszym mieście w perspektywie najbliższych 10 – 15, a nawet 20 lat.
Wyraź swoje zdanie na temat wszystkich lub tylko wybranych przez siebie obszarów.
Przedstaw swój pomysł poprzez wypełnienie karty pomysłu dostępnej:
Jeżeli chciałbyś bardziej szczegółowo przedstawić nam swój pomysł, wypełnij kartę przedsięwzięcia wraz oświadczeniem zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgłoszenia Państwa pomysłów przyjmujemy do dnia 25.08.2020 r.
Karty pomysłów/ karty przedsięwzięć można składać:
  • osobiście do Urzędu Miejskiego wrzucając do urny (wejście B),
  • elektronicznie na adres: e-mail, w tytule wpisując „KARTA POMYSŁU”.
Oceny zgłoszonych w terminie projektów dokona Zespół Miejski ds. projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” biorąc pod uwagę wpływ danego pomysłu/przedsięwzięcia na cele strategiczne nowej ścieżki rozwoju Żar https://www.zary.pl/PL/2918/8551/Glowne_cele_w_budowaniu_nowej_sciezki_rozwoju_Zar/k/
 
Spośród autorów zgłoszonych pomysłów rozlosujemy 10 pendrive Żarusia, a dla najciekawszych, które zostaną wpisane do projektu „Żary, tu chcę żyć!!!” zostaną ufundowane nagrody, w tym 3 najlepsze pomysły zostaną nagrodzone tabletami.
 
Wsparcie oraz pomoc w wypełnieniu formularza uzyskacie Państwo kontaktując się telefonicznie bądź mailowo z Panią Magdaleną Peciuch – Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych (tel.: 684708396, e-mail).
 
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej urzędu  https://bip.zary.pl/system/obj/13035_Obowiazek_informacyjny.pdf    oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Podstawa prawna: art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.