• Temperatura 0oC
 • Ciśnienie 1005.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Spotkanie członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży

W dniu 18 lutego br. w naszym Urzędzie gościliśmy członków Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży.
Podczas spotkania podsumowane zostały ferie zimowe, omówiono organizację Dnia Dziecka w mieście oraz propozycje dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Ponadto Pani Burmistrz Danuta Madej zapoznała uczestników z założeniami projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” zachęcając do udziału w specjalnie przygotowanej ankiecie dla najmłodszych. Udział młodego pokolenia w ankiecie pozwoli nam spojrzeć na nasze miasto i jego rozwój oczami dziecka.
     

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni mieszkańcy!
W związku z trwającymi pracami nad projektem „Żary, tu chcę żyć!!!” zapraszamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej tworzenia nowej ścieżki rozwoju dla naszego miasta. Ankieta dostępna będzie do dnia 24.02.2020 r. pod poniższym adresem:
 
W najbliższym czasie planujemy również przeprowadzić dedykowane ankiety dla różnych grup interesariuszy takich jak przedsiębiorcy, liderzy społeczni, instytucje publiczne oraz młodzież szkolna.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zespół Miejski ds. Projektu pn.: "Żary, tu chcę żyć!!!"

Do realizacji projektu został powołany zespół w składzie:
 • Olaf Napiórkowski - Z-ca Burmistrza Miasta Żary (Kierownik Zespołu Miejskiego),
 • Joanna Wojak - Skarbnik Gminy Żary o statusie miejskim,
 • Olga Boryń - Sekretarz Gminy Żary o statusie miejskim (Zastępca Kierownika Zespołu Miejskiego),
 • Ewa Nowak - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Tomasz Gembara - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Ireneusz Brzeziński - Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji,
 • Paulina Stadler - Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Zasobów Komunalnych,
 • Patrycja Dendewicz - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska,
 • Katarzyna Pękala - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach,
 • Beata Kłębukowska - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 • Magdalena Peciuch - Inspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
 • Paulina Candekidis - Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego,
 • Janusz Baran - Audytor Wewnętrzny,
 • Tomasz Piersiak - Tomasz Piersiak Konsulting Zielona Góra,
 • Katarzyna Drożak  - Tomasz Piersiak Konsulting Zielona Góra.
Zespół uczestniczy w cyklicznych spotkaniach z Doradcami Miast będącymi przedstawicielami Związku Miast Polskich. Służyć to ma pogłębianiu wiedzy uczestników niezbędnej do wypracowania ścieżki rozwoju miasta, adekwatnej do zidentyfikowanych problemów i potencjałów miasta.  Obecnie działania zespołu ukierunkowane są na:
 • identyfikację interesariuszy z różnych grup społecznych i ich ocenę ze względu na siłę ich oddziaływania na możliwości rozwoju miasta i stopień zaangażowania,
 • opracowanie diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej miasta z wykorzystaniem narzędzi zaoferowanych przez Doradców Miast.

Żary, tu chcę żyć !!! - Program Rozwój Lokalny

Miło nam poinformować, że zarys naszego projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” został rekomendowany do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.
czytaj dalej
1 2 3 4

Narzędzia i usługi