• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 998.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Rynek pracy

Informacja miesięczna o wielkości i strukturze bezrobocia

Załączniki

Informacja miesięczna o wielkości i strukturze bezrobocia

Załączniki

  • 27-12-2012

RYNEK PRACY

   Lokalny rynek pracy w obecnych czasach wykracza poza granice miasta. Odległość pomiędzy miastami leżącymi opodal Żar ze względu na istniejącą dobrą komunikację publiczną oraz dostępność samochodów osobowych sprawia, że rynek pracy rozszerza się do blisko 50 km od miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji. Powiaty żarski i żagański leżą wzdłuż drogi A-18 oraz linii kolejowej Berlin- Wrocław. Żary leżą praktycznie w centrum przestrzeni zajmowanych przez oba powiaty. Układ dróg krajowych ( nr 12 i 27) i wojewódzkich sprzyja przyciąganiu pracowników z gmin leżących dookoła miasta.
   
Łącznie w obu powiatach mieszka ok. 180 tys. osób. Liczba bezrobotnych łącznie w obu powiatach wynosi ok.11 tys. osób. W najbliższym otoczeniu miasta tj w promieniu 20 km zamieszkuje 140 tys. osób, a liczba bezrobotnych wynosi ok. 8 tys. W Żarach ok. 40 tys. mieszkańców, a osób bezrobotnych jest ok. 1700.
   Oceniając koszty dodatkowe związane z dojazdem do pracy oraz wielkość ewentualnych płac, które na lokalnym rynku pracy funkcjonują należy przyjąć, że realny rynek pracy dla pracowników o płacy przeciętnej rozszerza się do ok. 20km od miasta. Rozszerzony rynek pracy, do ok. 50 km od Żar jest interesujący dla pracowników zarabiających więcej niż przeciętna płaca lokalna. Dotyczy to głównie specjalistów, których na rynku lokalnym czasami trudno osiągnąć. Pobliskim dużym miastem jest Zielona Góra, która jest miastem uniwersyteckim, a co za tym idzie posiadającym duża liczbę osób o wysokich kwalifikacjach. Jednak zróżnicowany przemysł zatrudniający blisko 6 tys. osób stwarza szansę także do pozyskania odpowiednich fachowców z firm już funkcjonujących.
   
Przeciętna płaca w powiecie żarskim jest ok. 20% niższa niż średnia krajowa i jest prawie taka sama jak średnia całego województwa lubuskiego.
   Szacunkowy wskaźnik bezrobocia w samym mieście Żary i gminie wiejskiej Żary oscyluje koło 10%. Jest to tendencja utrzymująca się od ok.10 lat. W Żarach nie ma więc dużo osób tzw. długotrwale bezrobotnych. Sieć szkół zawodowych, spora liczba absolwentów oraz zróżnicowanie zawodowe sprawia, że do lokalnego przemysłu i usług dopływa stale duża grupa potencjalnych pracowników.
 
1 2

Narzdzia i usugi