• Temperatura 10oC
  • Ciśnienie 1005.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Opłaty

  • 09-05-2014

UWAGA - zmiana rachunku bankowego

   W związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Żary o statusie miejskim, informujemy iż od dnia 1 maja br. rachunkiem obowiązującym jest rachunek prowadzony przez PKO BP SA o numerze: 21 1020 5402 0000 0302 0313 9037.
   Przypominamy również, iż w przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym prosimy w tytule przelewu podawać treść: "Opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc ....." oraz adres miejsca odbioru odpadów.
  • 27-03-2013

Opłaty

Od dnia 1 lipca 2013 r. właściciele zamieszkałych nieruchomości
opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi będą
wnosić na rachunek bankowy budżetu Gminy
PKO BP SA o numerze:
21 1020 5402 0000 0302 0313 9037
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach
Godziny otwarcia kasy:
poniedziałek 8.30 - 14.30
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
W przypadku dokonywania płatności
przelewem bankowym prosimy w tytule
przelewu podawać treść:
"Opłata za gospodarowanie odpadami za miesiąc ....."
Wysokość opłat jest uzależniona od liczby osób
zamieszkujących nieruchomość, zgodnie
z Uchwałą o wyborze metody ustalania opłaty
oraz wysokości stawki opłaty.
 
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 lipca 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.
Właściciele zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani
bez wezwania wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie do dnia 15. każdego miesiąca.
Szczegółowe zasady określa Uchwała.

Narzdzia i usugi