• Temperatura 23oC
  • Ciśnienie 999.9 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Wydarzenia

Informacja dla wyborców II tura wyborów prezydenckich zarządzona na 12 lipca 2020 r.

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania
Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać z  urzędu gminy, który sporządził spis wyborców zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie w kraju lub za granicą.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy,
w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r. Wniosek można złożyć pisemnie (druk do pobrania tutaj), faksem (68 4708386) lub w formie elektronicznej przez ePUAP.
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście
w Urzędzie Miejskim w Żarach albo przez upoważnioną pisemnie osobę (zaznacza na druku) – obsługa interesantów prowadzona jest przez Biuro Obsługi Mieszkańca –  wejście B.
Uwaga ! Wyborca otrzyma zaświadczenie wyłącznie w tej gminie, w której jest ujęty w spisie wyborców. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 
2. Dopisanie do spisu wyborców – dotyczy osób, które nie dopisywały się do innego spisu przed I turą wyborów prezydenckich
Zgłoszenia o dopisanie do spisu wyborców na ponowne głosowanie można dokonać najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.  w urzędzie gminy, w której będzie się przebywać w dniu wyborów. Dopisanie jest możliwe osobiście lub elektronicznie przez ePUAP.
Uwaga ! Wyborcy, którzy już dopisali się do innego spisu przed I turą wyborów prezydenckich, muszą głosować tam, gdzie się dopisali lub pobrać tam zaświadczenie
o prawie do głosowania.
 
3. Akt pełnomocnictwa – dotyczy osób niepełnosprawnych lub starszych po 60 roku
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na II turę wyborów możliwe jest do dnia 3 lipca 2020 r. Osoby posiadające pełnomocnictwo, które głosowały w I turze będą głosować w ponownym głosowaniu na podstawie listy wyborców, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
Kontakt telefoniczny w sprawie  wyborów:
  • tel. 68 470 83 36 – Beata Marciniak  
  • tel. 68 470 83 66 – Paulina Kiszka
                                                                                 
                                                                                                                        Olga Boryń
                                                                                                        Kierownik Zespołu Wyborczego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.