• Temperatura 27oC
  • Ciśnienie 1006.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 20 maja 2020 dotyczy zamku.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 20.05.2020r. (godz. 9:03)
Zwracam się z prośbą o informacje ws. projektu odbudowy wieży zamkowej po pożarze z 2019r. Czy w ramach pozyskanej dotacji zostanie wykonana całość projektowanych prac, czyli renowacja tynków, gzymsów, zegara, wymiana deskowania itp.? Czy też może dokumentacja obejmuje szerszy zakres prac niż te, które są planowane na początku? A może z budżetu miasta zostanie przekazana dodatkowa dotacja?
Czy planowane są prace dodatkowe, oczyszczanie fosy, monitoring, iluminacja? Jeśli tak, to jakie jeszcze prace i  kiedy? Z jakim kosztem by się to wiązało i kto miałby się tym zająć, w ramach jakiej procedury?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 20.05.2020 (godz. 14:58)
Stowarzyszenie Region Łużyce, otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na prace związane z odbudową po pożarze  hełmu wieży.
Władze miasta nie mogły formalnie złożyć wniosku, gdyż zamek został przejęty dopiero w 2020r., a termin aplikowania wniosku upłynął  31.10.2019r. Dlatego  miasto zabiegało w tej sprawie u Pani Generalnej Konserwator Zabytków, aby środki na  odbudowę hełmu otrzymało stowarzyszenie. Miasto przygotowało  projekt budowlany odbudowy wieży. Urząd uzyskał pozwolenie na budowę nowego hełmu i planowana jest procedura wyłaniania wykonawcy tego zadania.
Obecnie prowadzone są prace porządkowe wokół zamku, przede wszystkim w fosie. Miasto uzyskało zezwolenie na usunięcie samosiejek wrastających w mury fosy oraz zamku i  zagrażających zabytkowi. W fosie jest także bardzo dużo śmieci i gruzu, które w drugim etapie będą usunięte.
Myślimy o innych przedsięwzięciach związanych z zabezpieczeniem budynku, a więc podświetleniem obiektu i wykonaniem monitoringu. Rozważamy przeprowadzenie jeszcze w tym roku konkursu na koncepcję architektoniczno- budowlaną całego obiektu. W przyszłym roku chcielibyśmy zlecić firmie, która wygra konkurs wykonanie dokumentacji budowlanej remontu i przebudowy obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W tym roku rozpoczną się prace projektowe z wykonaniem przyłącza energetycznego przez ENEA S.A.
Przygotowanie takiej dokumentacji może trwać cały rok. Dopiero taki dokument upoważnia do starania się o środki pomocowe z różnych programów.
Każda z prac na zamku jeśli ingeruje w obiekt wymaga uzgodnień konserwatorskich lub badań archeologicznych albo ekspertyz konserwatorskich. Dlatego wszystkie sprawy trwają długo.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzędzia i usługi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.