• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 992.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 16.06.2020r. (godz. 11:00 ), dotyczy zmian w budżecie.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 16.06.2020r. (godz. 11:00 )
W zarządzeniu Burmistrza z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie wprowadzono pozycję w punkcie 921, 42603 tyś. zł na zakup energii. Proszę o wyjaśnienie jakiego obiektu dotyczy ta zmiana i z czego ona wynika?
W tym samym zarządzeniu pojawiły się zmiany dotyczące wynagrodzeń w MOPS. Proszę o wyjaśnienie z czego wynikają te zmiany?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 17.06.2020 (godz. 10:40)
Wyjaśnienie zmian w zarządzeniu z dnia 10.06.2020
1.Zmiana w dziale 921 rozdziale 92120 & 4260 - kwota 3000,oo zł.
Zmiany dokonano na wniosek wydziału WGP. We wniosku podano, że zmiana została dokonana z uwagi na potrzebę zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej do celów budowlanych i oświetleniowych Zamku Bibersteinów.
2.Zmiany w wynagrodzeniach MOPS
Zmiany dokonano na wniosek jednostki budżetowej MOPS. We wniosku podano, że zmiany dokonuje się w związku z dofinansowaniem zadania własnego realizowanego w ramach Programu wieloletniego Senior + i podpisanej  umowy z Wojewodą Lubuskim.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.