• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 992.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 17 czerwca 2020 dotyczy budynku po Towarzystwie Żydowskim.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 17.06.2020r. (godz. 9:43)
Zwracam się z prośbą o informację w związku z pismem Urzędu Miasta do Starosty w sprawie odwołania darowizny użytkowanym wcześniej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Czy zostały lub zostaną zabezpieczone, usunięte zniszczenia po pożarach i dewastacjach osób, które do budynku wchodziły? Czy zostanie to w gestii Skarbu Państwa? Czy miasto próbowało wykorzystać budynek na jakiś inny społeczny cel? Czy istnieje dokumentacja zaświadczająca, w jakim stanie obiekt był przejmowany?
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 23.06.2020 (godz. 13:06)
Budynek zlokalizowany przy ul. Cichej 3 został uprzątnięty i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Miasto Żary nie może wykorzystać niniejszej nieruchomości na inny cel aniżeli muzeum, gdyż taki cel był wskazany w akcie notarialnym pod rygorem odwołania darowizny.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.