• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 992.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 16 listopada 2020 dotyczy działki przy ul. Chopina.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 16.11.2020r. (godz. 11:36)
Przekazania działki, na której znajduje się przy budynku nr 1-9 przy ul. Chopina (wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1, po przeciwległej stronie). Wiem, że w części jest on własnością Spółdzielni Mieszkaniowej, która zwróciła się kilka lat wstecz z wnioskiem o przekazanie terenu miastu. Proszę o informacje, na jakim etapie jest ta sprawa? Chodnik jest często uczęszczany przez mieszkańców, którzy pytają, kiedy zostanie przeprowadzony jego remont.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 24.11.2020 (godz. 13:39)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła wniosek o podział przedmiotowej nieruchomości, celem późniejszego przekazania wydzielonej części stanowiącej chodnik, jednakże warunkiem koniecznym do dokonania podziału jest posiadanie dokumentów stwierdzających tytuł prawny do nieruchomości, które nie zostały dołączone do wniosku. Po wezwaniu do uzupełnienia wniosku wymagane dokumenty nie zostały dostarczone, wobec powyższego sprawę pozostawiono bez rozpoznania.
- Aktualnie z uwagi na brak dokumentów świadczących o posiadaniu prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości  przez Spółdzielnię Mieszkaniową oraz iż działka nie posiada urządzonej księgi wieczystej, trwa postepowanie wyjaśniające stan prawny tejże nieruchomości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.