• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 992.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 3 grudnia 2020 dotyczy 500zł dla nauczycieli.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 3.12.2020r. ( godz. 9:10)
Proszę o informację, jaka pula rządowej dotacji wpłynęła do budżetu miasta Żary jako dotacja na zakup lub doposażenie sprzętu do nauki zdalnej dla nauczycieli?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 3.12.2020r. (12:26)
Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała dodatkową kwotę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 146 500 złotych celem jednorazowego dofinansowania dla 293 nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.