• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 992.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 7 grudnia 2020 dotyczy pomocy dla przedsiębiorców.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 7.12.2020r. (godz. 14:03)
proszę o udzielenie informacji dotyczącej udzielonej przez Urząd Miasta w Żarach pomocy lokalnym przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa.
Proszę o podanie form udzielonej pomocy, liczby przedsiębiorców, którzy z niej skorzystali oraz środków jakie w ramach pomocy uzyskali.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 10.12.2020r. (godz. 9:34)
Łączna kwota ulg podatkowych w ramach pomocy dla przedsiębiorców na dzień 9 grudnia 2020r. wynosi około 1 mln zł.
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 79 wniosków od przedsiębiorców  w sprawie udzielenia ulgi podatkowej w podatku od nieruchomości.
Na dzień 9 grudnia 2020 r. zostało rozpatrzonych 76 wniosków.
Uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów oraz pomoc przedsiębiorcom, która jest priorytetem dla władz miasta, ulgi udzielane są na indywidualny wniosek i oparte na bieżącej weryfikacji ich zasadności skorzystania bez konieczności ich wzywania do przedłożenia potwierdzających dokumentów w okresie późniejszym, co znacznie ułatwia procedury postępowania, które i tak są wymagane przez Ministerstwo Finansów.
Szczegółowe informacje dotyczące udzielonych ulg podatkowych zostaną podane do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych do dnia 30 kwietnia 2021 r.
W związku z pandemią koronawirusa od 31.10.2020r do 02.11.2020r. w całym kraju zostały zamknięte cmentarze i zaplanowana sprzedaż kwiatów oraz zniczy przy cmentarzu komunalnym w Żarach nie odbyła się. Dlatego, aby zminimalizować straty lokalnych producentów, udzielono im pomocy poprzez zwrot pobranych opłat targowych. Kwota zwrotu to 10.918,00zł.
Dodatkowo przedsiębiorcom umożliwiono nieodpłatne prowadzenie sprzedaży przy cmentarzu od dnia 3.11.2020r. do dnia 10.11.2020r.
Ponadto dokonano zakupu chryzantem od lokalnych producentów. 
Wydział Geodezji rozpatrywał wnioski o pomoc dotyczące odstąpienia od dochodzenia należności – czynsz dzierżawny za grunt pod pawilonami użytkowymi.
Wpłynęło 11 wniosków, z czego uzupełnionych i kompletnych było 7 wniosków przedsiębiorców kwota pomocy brutto 11.289,92 zł.
Decyzją Burmistrza Miasta Żary i Rady Miejskiej w Żarach zdecydowano o niepodwyższaniu podatków lokalnych w przyszłym roku z uwagi na dobro przedsiębiorców. Miasto szacuje, że pomoc z tego tytułu wyniesie około 2,5 mln zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.