• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 978.6 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Justyna Bareła z dnia 8 grudnia 2020 dotyczy dofinansowanie dla nauczycieli – nauka zdalna.

Zapytanie z gazety Regionalna dziennikarz Justyna Bareła z dnia 8.12.2020r. (godz. 9:03)
W nawiązaniu do zapytania z ubiegłego tygodnia, proszę o informację, ilu nauczycieli ostatecznie złożyło taki wniosek o dofinansowanie lub zakup sprzętów do nauki zdalnej, na jaką łączną kwotę oraz na jakie sprzęty wnioski składane były najczęściej.
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 10.12.2020r. (14:18)
275 nauczycieli ostatecznie złożyło wniosek o dofinansowanie lub zakup sprzętów do nauki zdalnej. Informację o sprzęcie mają dyrektorzy szkół. Zgodnie z rozporządzeniem MEN dyrektor jednostki systemu oświaty weryfikuje złożone przez nauczycieli wnioski pod względem spełnienia przez nauczyciela warunków otrzymania dofinansowania i na tej podstawie sporządza listę nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Listę przekazuje do 11 grudnia 2020 r do organu prowadzącego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.