• Temperatura 2oC
  • Ciśnienie 978.5 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Norbert Królik z dnia 18 grudnia 2020 dotyczy ul. Kujawskiej.

Zapytanie z gazety Regionalna Norbert Królik z dnia 18.12.2020r. (pytanie ustne)
Proszę o przesłanie wskazanych na ul. Kujawskiej usterek i wad które mają zostać usunięte do 30 stycznia 2021r.?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z  dnia 30.12.2020r. (godz. 9:40)
Usterki wskazane  w dniu odbioru to min:
  • poprawić uszczelnienia masy asfaltową przy studzienkach kanalizacyjnych i na łączeniach
  • dokonać korekty oznakowania poziomego i pionowego w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tatrzańską
  • poprawić domulić i dogęścić  nawierzchnię z kostki betonowej
  • skorygować nawierzchnię z kostki betonowej na zjeździe przy krawężniku
  • poprawić mocowanie oznakowania pionowego
  • wymiana koszy we wpustach deszczowych
  • poprawić mocowanie lampy oświetlenia oraz mocowanie szafki lampy
Jednocześnie obecny Przedstawiciel PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z-d Linii Kolejowych w Zielonej Górze nie wniósł uwag dotyczących obiektu należącego do PKP PLK S.A. tj. wiaduktu kolejowego na ul. Witosa.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wymienione  uwagi w terminie do dnia 30.01.2021 r.
Gwarancja na wykonany przedmiot umowy 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru tj. od 15.12.2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.