• Temperatura 16oC
  • Ciśnienie 1007.2 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 3.03.2021r., dotyczy koncesji alkoholowych.

Zapytanie z gazety Regionalna Justyna Bareła z dnia 3 .03.2021r. (godz. 13:18 )
Proszę o informację, jaka pula wpłynęła do miejskiego budżetu w ubiegłym roku z tytułu koncesji alkoholowych?
Ile wynosi wynagrodzenie/dieta członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 04.03.2021  (godz. 8:41)
Na dzień 31.12.2020r. wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 1 027 468,03zł. Wysokość diet członków MKRPA oraz zasady ich wynagradzania określa Rada Miejska w Żarach w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W roku 2021 członkowie komisji za udział w posiedzeniu komisji mogą otrzymać dietę w wys. 350 zł brutto za jedno posiedzenie, nie więcej iż 700 zł brutto miesięcznie, niezależnie od liczby posiedzeń. Przewodnicząca komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę w wys. 1800 zł brutto miesięcznie za prowadzenie posiedzeń oraz dyżury i pracę w biurze MKRPA.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.