• Temperatura 3oC
  • Ciśnienie 980.1 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Odpowiadamy Mediom

Gazeta Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 28 kwietnia 2021 dotyczy nawierzchni przy ul. Niepodległości.

Zapytanie z gazety Regionalna Bogusława Janicka - Klisz z dnia 28.04.2021r. (godz. 15:22)
Mam pytanie dot. naprawy nawierzchni przy ul. Niepodległości. Mieszkańcy mówią, że jest ona niewystarczająca, z uwagi na to, że co chwila powstają nowe dziury. Z informacji uzyskanej od mieszkańców wynika, że została właśnie wykonana naprawa poprzez zasypanie dziur piaskiem, ale jak twierdzą mieszkańcy, nie został on nawet ubity. Dodatkowo, woda z drogi ma spływać na posesje, co związane jest z kolejno usypywanymi warstwami na drodze. Bardzo proszę o komentarz.
Kto wykonuje naprawy, w ramach jakiego zadania, za ile? Czy są one wykonywane doraźnie? Gdzie należy zwrócić się w przypadku konieczności naprawy? Czy planowane jest położenie dywanika asfaltowego i kiedy?
 
Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Żarach z dnia 29.04.2021 (godz. 11:57)
Żadne z prowadzonych prac na drogach o nawierzchni asfaltowej nie były, nie są i nie będą prowadzone z wykorzystaniem piasku. Naprawy nawierzchni dróg gdzie jest asfalt wykonywane są rozgrzaną masą asfaltową (tzw. masa na gorąco), specjalnymi mieszankami bitumicznymi (tzw. masa na zimno – ale te wykorzystywane są w okresie zimowym) lub z wykorzystaniem grysów i emulsji (konserwacja nawierzchni, usuwanie małych ubytków, usuwanie spękań poprzecznych, podłużnych lub siatkowych). Prace na drodze wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S. A. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zarach w ramach bieżącego utrzymania dróg, a rozliczenie wykonanych napraw regulowane jest w oparciu o kosztorysy powykonawcze. Nadzór na jakością wykonanych prac oraz nad prawidłowością rozliczenia wykonanych robót ma powołany inspektor nadzoru z aktualnymi uprawnieniami budowlanym obejmującymi zakres drogowy.
Do czasu gruntownej przebudowy ulicy Westerplatte i Niepodległości, drogi będą utrzymywane w ramach bieżącego utrzymania dróg.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.