• Temperatura 5oC
  • Ciśnienie 973.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Materiały prasowe

Burmistrz Miasta Żary informuje

W związku z planowanym przetargiem na świadczenie usług gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej w mieście, Burmistrz Miasta Żary informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie do obecnie funkcjonującego rozkładu jazdy.
Uwagi i wnioski składać można w terminie od 21.09.2015r. do 02.10.2015r. w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałki) i 7.30 – 15.30 (od wtorku do piątku) w formie: pisemnej w Urzędzie Miejskim w Żarach ul. Rynek 1 – 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: piotr~.~dewald~@~um~.~zary~.~pl

XII Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczce im. Tadeusza Ślusarskiego

Tegoroczny memoriał odbył się w wieczornej scenerii, przy sztucznym świetle, w obecności prawie 1000 kibiców. Konkurs poprzedziła uroczystość podczas której Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej wraz z Cecylią Ślusarską matką Tadeusza dokonały odsłonięcia tablicy pamiątkowej dedykowanej Tadeuszowi Ślusarskiemu. Można ją zobaczyć przed żarskim ratuszem.
 
W konkursie wystartowało 10 zawodników, w tym cała czołówka reprezentacji Polski oraz zawodnicy z Danii, Hiszpanii, Białorusi oraz Łotwy.
Konkurs stał na wyjątkowo wysokim poziomie, 3 zawodników pokonało wysokość 5,70m.
Zawody wygrał Paweł Wojciechowski  ustanawiając rekord mityngu – 5.77m. Po zapewnieniu sobie zwycięstwa zawodnik 3 razy bezskutecznie atakował własny rekord kraju (5.92m), będąc najbliżej pokonania tej wysokości w drugiej próbie.
Drugie miejsce zajął Piotr Lisek uzyskując wynik 5.70. Najniższy stopień podium zajął Robert Sobera , który również uzyskał 5.70.
Wszyscy trzej uzyskali wskaźnik PZLA na Mistrzostwa Świata w Pekinie, przy czym Piotrowi Liskowi udało się to po raz drugi.
 
Wśród gości mityngu, jak każdego roku, obecne były wielkie gwiazdy lekkoatletyki, przyjaciele tragicznie zmarłego w 1998 roku Tadeusza Ślusarskiego, m.in. Władysław Kozakiewicz, Jacek Wszoła czy Bogusław Mamiński. Gratulujemy sportowcom osiągniętych wyników, a mieszkańcom Żar dziękujemy za gorący doping.
W żarskim parku przy Al. Jana Pawła II  odbył się również  bieg indywidualny „Żary biegają”.
O godz. 16:00 wystartowała sztafeta 4x800 metrów w ramach V Memoriału Lekkoatletycznego w biegach sztafetowych im. Zbigniewa Morzyka. Burmistrzowie Olaf Napiórkowski oraz Patryk Faliński nagrodzili każdego uczestnika biegu.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej przygotowała pomoc rzeczową dla mieszkańców, którzy będą przyłączać się do sieci kanalizacyjnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarach na koszt miasta zakupi rury niezbędne do przyłączenia się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 68 479 46 13, 21- Pani Krystyna Drapała.
Dodatkowo w ramach „Karty dużej rodziny” przyznawana będzie 10 % bonifikata przy opłatach za wodę i ścieki.

Program „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”

   Dnia 8 kwietnia b.r. Pani Burmistrz Miasta Żary uruchomiła przyjęty przez Radę Miejską w Żarach program „Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie”. 
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie miasta Żary, składających się z rodziców/rodzica, rodziców zastępczych lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia lub ukończenia 25 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku.
 W ramach programu jego realizator, tj.  Wydział Spraw Społecznych  będzie wydawał członkom rodzin wielodzietnych  Karty  „Żary Miasto przyjazne rodzinie”. Karty będą wydawane na wniosek rodzica/opiekuna prawnego (do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańców wejście „C”, okienko nr 1 oraz na stronie internetowej - www.zary.pl ).
Posiadacz karty będzie  uprawniony do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez miejskie jednostki i instytucje oraz inne podmioty, które zadeklarują udział w programie jako jego Partnerzy.
Wykaz Partnerów programu oraz oferowanych ulg zostanie umieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu  www.zary.pl .  Na dzień dzisiejszy posiadacz Karty otrzymuje 50% ulgi na usługi świadczone przez Pływalnię „Wodnik”, 50% na imprezy biletowe organizowane przez Żarski Dom Kultury, 100%  na usługi świadczone przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 50% w opłatach za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 i 3 w Żarach oraz 100% za wstęp do Muzeum Pogranicza  Śląsko – Łużyckiego w Żarach.
Jednocześnie Pani Burmistrz apeluje do żarskich Firm o przystąpienie do udziału w Programie na zasadach jego Partnera. Deklarację o przystąpieniu do programu można pobrać u realizatora programu oraz na stronie internetowej Urzędu www.zary.pl.
 
Dwa powody dla których warto wziąć udział w programie:
  • zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do usług i towarów,
  • wykreowanie pozytywnego wizerunku FIRMY.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego Programu można uzyskać bezpośrednio u  realizatora programu lub pod nr tel. 68 4708371 i 68 4708385.
 

Wyniki naboru na stanowisko Sekretarza Miasta Żary i Z-cę Naczelnika Wydziału Infrastruktury

   Konkurs na Sekretarza Miasta Żary wygrała Pani Olga Boryń, która zdobyła największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Z-cą Naczelnika Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska będzie Pan Daniel Babula,  który zdobył największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym.

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Żarach

Wystawa edukacyjna „Muzeum na kółkach” w Żarach
25-27.07 2015 r., wstęp wolny
 
     Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w organizacji w Żarach zaprasza do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt do 2016 roku odwiedzi 47 miejscowości. W dniach 25-27 lipca Muzeum będzie gościć w Żarach.
Projekt ma na celu przypomnieć o współistnieniu społeczności polskiej i żydowskiej na przestrzeni tysiąca lat. Przez wieki Polska była najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia umysłowego, religijnego i kulturalnego. Żydzi stanowili 10 procent ludności Polski.
czytaj dalej

Zapraszamy na spotkanie

Autobus Energetyczny odwiedzi nasze miasto

   Już 9 marca 2015 r. Autobus Energetyczny odwiedzi nasze miasto - ogólnodostępna wystawa z funkcjami praktycznego laboratorium, w którym przedstawione są nowoczesne, energooszczędne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej.
Stale obecni na pokładzie autobusu eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. będą udzielać informacji oraz odpowiadać na pytania odwiedzających związane z oszczędzaniem energii i wody, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz gospodarowaniem odpadami.
Serdecznie zachęcamy Państwa do wizyty w naszym Autobusie w godz. 9.00 - 17.00, ul. Rynek 1-5

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP

   W dniu 28 lutego 2015 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach –Kunicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. W spotkaniu uczestniczyła po raz pierwszy Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej oraz radni Edyta Gajda i Piotr Czerwiński. Podczas zebrania rozmawiano o współpracy z jednostką i pomocy ze strony samorządu lokalnego. Dokonano oceny działań ratowniczo-gaśniczych, stanu wyszkolenia członków OSP, działalności prewencyjnej jednostki oraz stanu technicznego sprzętu gaśniczego, samochodów pożarniczych i remizy strażackiej. Po części oficjalnej był też czas na wspomnienia i opowieści kunickie.

Zgłaszanie awarii

1 2 3 4 5

Narzdzia i usugi