• Temperatura 6oC
  • Ciśnienie 973.7 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Materiały prasowe

Zmiany na Poznańskiej

Informujemy, że ul. Zielonogórska wraz z rondem nie jest już placem budowy (w poniedziałek 7 czerwca br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego) i obowiązuje stała organizacja ruchu w związku z czym na ul. Poznańskiej zostanie przywrócona od dnia 10.06.2021r, poprzednia organizacja ruchu zakazująca ruchu pojazdów na odcinku pomiędzy ul. Skarbową a Al. Jana Pawła II.
 
Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.

Otwarty przejazd ul. Poznańską

Od dzisiaj otwarty został ruch jednokierunkowy z Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Poznańskiej dla samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 t. Jest to czasowa organizacja ruchu na czas trwania robót budowlanych przy ul. Zielonogórskiej. Przypominamy, że obowiązują obostrzenia tzn. możliwy jest ruch pojazdów o wys. do 3,80 m. Ponadto informujemy o wprowadzeniu strefy zamieszkania, w której to pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Prosimy o bezpieczną jazdę.
 

Wkrótce możliwy przejazd ul. Poznańską

Zatwierdzony został projekt czasowej organizacji ruchu z Al. Jana Pawła II odcinkiem ul. Poznańską. Ruch pojazdów będzie możliwy po wprowadzeniu oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu na początku października br. Organizacja przewiduje ruch jednokierunkowy samochodów osobowych z Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Poznańskiej.

Zapraszamy na Tydzień Seniora do Żar

Informujemy, że ze względu na złe warunki pogodowe w dniu 11.10.2016r. Miejska Inauguracja TYGODNIA SENIORA została przeniesiona do Gimnazjum Nr 2 przy ul. Broni Pancernej w Żarach. Parada seniorów (zbiórka) w tym dniu na ul. Cichej o godz. 15.00.

Międzynarodowy Dzień Rodziny

Zapraszamy na miejskie obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny i inaugurację programu "Żary Miasto Przyjazne Dużej Rodzinie". Uroczystość odbędzie się 14 maja 2015r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej ŻDK "Luna" w Żarach. W programie m.in. przedstawienie "Sznurek i garść ziaren" w wykonaniu teatru "Szelest" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach. Podczas uroczystości nastąpi wręczenie Pierwszej Rodzinie karty "Żary miasto przyjazne rodzinie". 

Wolontariusze i Organizatorzy „ Dychy po Żarach” w ratuszu

  Wolontariusze oraz Organizatorzy pierwszego biegu „Dycha po Żarach” zostali zaproszeni przez Panią Burmistrz Danutę Madej na spotkanie do Sali konferencyjnej żarskiego ratusza. Pani Burmistrz podziękowała zaproszonym gościom za bezinteresowną pomoc przy organizacji biegu, wręczając pamiątkowe dyplomy oraz upominek. Podczas spotkania został przygotowany również muzyczny upominek w wykonaniu Mai Kowalskiej oraz Pauliny Klisowskiej, które przygotował Piotr Bochenek ze Stowarzyszenia Artystyczno- Kulturalnego „Żaranin” . Nie zabrakło również poczęstunku przygotowanego przez Masarnię Motyka, która była sponsorem biegu.
Mamy nadzieję na kolejne takie wielkie wydarzenie sportowe za rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Podziękowania za „Dychę po Żarach”

Spotkanie dotyczące Kontraktu Lubuskiego

      23 marca w sali konferencyjnej żarskiego Ratusza zorganizowana została prezentacja projektów składanych przez miasto do Kontraktu Lubuskiego. W spotkaniu uczestniczyli żarscy radni, którzy wyrazili duże zainteresowanie planowanymi projektami inwestycyjnymi.
Gmina Żary o statusie miejskim złożyła aplikację do Kontraktu Lubuskiego we wrześniu 2014 roku zawiązując porozumienie z miastem Żagań. Porozumienie złożone z miast Żary i Żagań nie stanowiło zwartego obszaru funkcjonalnego dlatego w styczniu 2015 roku podpisano aneks do porozumienia zapraszając do współpracy Gminę Żary oraz Gminę Żagań. Obecnie Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny (ŻŻOF) tworzą cztery gminy, które wspólnie starają się o dofinansowanie pięciu projektów:
1. Projekt gospodarczy – zakładający m.in. dalsze uzbrojenie żarskiej strefy gospodarczej „Lotnisko”, stworzenie warunków do rozwoju terenów inwestycyjnych przy ul. Żagańskiej, budowę hali produkcyjno – magazynowej dla inkubatora przedsiębiorczości, wspólną promocję gospodarczą czterech gmin oraz szkolenia dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą.
2. Ścieżka rowerowa łącząca gminy ŻŻOF – ścieżka rowerowa zaplanowana od Sieniawy Żarskiej, przez ul. Moniuszki, Al. Jana Pawła II, ul. Żagańską, dalej przez Żagań do Tomaszowa.
3. Projekt komunikacyjny – zakładający budowę sieci ścieżek rowerowych w mieście, kładkę pieszo rowerową nad torami pomiędzy ul. Górnośląską i Przeładunkową, wymianę wiat przystankowych, instalację stojaków i wiat na rowery m.in. przy żarskich szkołach, elektroniczny system informacji pasażerskiej dla wszystkich gmin ŻŻOF wraz z elektronicznymi tablicami wyświetlającymi rzeczywisty czas przyjazdu autobusu na najważniejszych przystankach w mieście oraz budowa przystanku kolejowego „Żary Osiedle Moniuszki”.
4. Projekt termo modernizacyjny – w ramach którego zaplanowano termomodernizację 19 obiektów w Żarach, głownie edukacyjnych.
5. Projekt edukacyjny – mający na celu rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach gimnazjalnych, przygotowanie uczniów do wyboru drogi zawodowej.

Przystanki autobusowe na ul. Ułańkiej

   W drugiej połowie marca 2015 roku Urząd Miejski w Żarach zaplanował wprowadzenie stałej organizacji ruchu dotyczące utworzenia zatok autobusowych w miejscu istniejących zatok postojowych na ul. Ułańskiej w Żarach na odcinku od ul. Podchorążych do ul. Artylerzystów, zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Starostę Żarskiego.
Wobec powyższego apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na zmiany oznakowania pionowego i poziomego na wyżej wymienionej ulicy oraz przestrzegania nowej organizacji ruchu.

Umowa na dofinansowanie przebudowy ul. Żagańskiej podpisana

   W dniu 02 marca 2015 roku w Gorzowie Wlkp. została zawarta pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Katarzyną Osos a  Burmistrzem Miasta Żary - Danutą Madej umowa o dofinansowanie  środkami pochodzącymi  z  budżetu  państwa  zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żagańskiej w Żarach” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. W wyniku powyższego Urząd Miejski w Żarach otrzyma dotację celową z budżetu państwa na to zadanie w kwocie 3.000.000,00 zł, co dodatkowo zwiększy po stronie dochodów budżet miasta.

Targi Turystyczne we Wrocławiu

    W dniach 27.02 - 1.03.2015r. odbyły się we Wrocławiu Międzynarodowe Targi Turystyczne. Miasto Żary wraz z miastem Żagań oraz z Muzeum Jeńców Wojennych w Żaganiu miało tutaj swoje stoisko. Łącznie w Hali Stulecia wpisanej na listę UNESCO na 128 stoiskach prezentowało się ponad 150 wystawców. Wrocław jest najbliższym dużym miastem, stąd do Żar i Żagania przyjeżdża najwięcej gości na weekend. Żagań chwalił się oczywiście swoją wojenną filmową historią wielkiej ucieczki, ale też  duże  zainteresowanie wzbudził folder o porcelanie żarskiej. Porcelana jest do kupienia obok Hali Stulecia na comiesięcznych targach staroci.  Często turyści szukali też nowych miejsc do zwiedzania rowerem. Targi nieco urosły w ostatnich latach i są lepiej zorganizowane. Wrocław będzie w 2016 r. Europejską Stolicą Kultury, kończone są  liczne inwestycje z tym związane, powinno to także spowodować  wzrost liczby turystów. Być może część z nich choć na chwilę zatrzyma się w naszych miastach.
 
1 2

Narzdzia i usugi