• Temperatura -3oC
  • Ciśnienie 991.4 hPa
Logo: Żary Logo: Facebook Logo: Powietrze w Żarach Logo: BIP

Materiały prasowe

Spotkanie Burmistrza Miasta Żary Danuty Madej z zarządcami nieruchomości wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych.

   W dniu 10 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żarach odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Żary z zarządcami nieruchomości oraz z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych. Tematem spotkania było przedstawienie oraz uszczegółowienie zasad udzielania dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przedstawiona została prezentacja multimedialna budynków wspólnot mieszkaniowych, które skorzystały z dotacji celowej na sfinansowanie w/w prac remontowych w latach 2012 – 2015. W trakcie spotkania omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące terminów rozliczania dotacji oraz terminów rozliczenia inwestycji.
W drugiej części spotkania omówione zostały zasady budowania efektywnej współpracy zarządców nieruchomości zarówno z Burmistrzem Miasta Żary,  jak i Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach. Omówione zostały w szczególności zagadnienia dotyczące zebrań właścicieli lokali.
Burmistrz Miasta Żary zaproponowała kolejne spotkanie z zarządcami nieruchomości w miesiącu marcu br., po dokonaniu wyboru prezesa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. o.o. w Żarach.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Narzdzia i usugi

Kontakt - stopka

Urząd Miejski w Żarach

Urząd Miejski w Żarach
pl. Rynek 1-5 ; 68-200 Żary
miasto~@~um~.~zary~.~pl
tel. 68 470 83 00 ; fax. 68 470 83 86
www.zary.pl 
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek od 7.30 do 15.30
 

Konta bankowe:

Konto:  PKO BP SA
              21 10205402 0000 0302 0313 9037
Konto opłaty skarbowej: 
              95 10205402 0000 0402 0374 1675
Urząd:   NIP: 928-10-02-069   REGON:  000526185
Gmina:  NIP: 928-20-77-626   REGON:  970770540
 
Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków przez Burmistrza lub Zastępców Burmistrza poniedziałek od 9.00 do 16.00
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy przyjmują interesantów w godzinach pracy Urzędu.